Elizabeta Zirnstein

Kratek življenjepis

Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica na Fakulteti za management, Univerza na Primorskem, Slovenija. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala iz pravnih znanosti. Študirala je tudi na Univerzi v Cambridgu, kjer je opravila specializacijo iz evropskega prava. Raziskovalno delo opravlja na različnih pravnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine, gospodarskega prava in delovnega prava s posebnim poudarkom na inovativnosti v delovnem razmerju. Elizabeta Zirnstein je avtorica pomembnih učbenikov, člankov, raziskovalnih poročil in monografij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

ZIRNSTEIN, Elizabeta. 2011. Učinkovitost pravne ureditve imetništva pravic iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju. Lexonomica 3(2): 177–200.

ZIRNSTEIN, Elizabeta, FRANCA, Valentina. 2012. Možnosti za deregulacijo poklicev v gradbeništvu med konkurenčnostjo, kakovostjo in varnostjo = Possibilities for deregulation of professions in the construction industry between competetiveness, quality and safety. Gradbeni vestnik 61:263271.  

ZIRNSTEIN, Elizabeta, MEŽNAR, Špelca. National legal rules in Europe (Slovenia). V Employees intellectual property rights, ur. S. Wolk in K. Szkalej. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo