Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev
FM | 9. december 2020

Na osnovi metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), smo opravili vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili smo se na spremljanje delovanja SRIPov v obdobju od ustanovitve do konca 2018...

Fazni prehodi proti koordinaciji v večplastnih omrežjih
FM | 9. december 2020

Koordinacija je organizacija različnih elementov kompleksnega sistema z namenom, da je njegovo kolektivno delovanje učinkovito. Kot takšna, koordinacija zajema širok spekter različnih procesov, vključujoč sodelovanje, sinhronizacijo, in tvorjene vzorcev.

Družbena omrežja

Kazalo