Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji
FM | 1. april 2018

Vsebina projekta je analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovanje in razvoj (RR), analiza (ne)upravičenosti davčnih olajšav za RR in njihov vpliv na RR dejavnost gospodarskih subjektov, primerjalna analiza vlaganj v RR dejavnost za gospodarsko rast ter...

IN.K.A.M.S. - International Key Account Management & Sales
FM | 1. november 2017

Projekt je namenjen uresničevanju, pilotiranju, razširjanju in sistematizaciji novega univerzitetnega učnega programa, osredotočenega na mednarodno prodajo in upravljanje ključnih kupcev.

Družbena omrežja

Kazalo