Mednarodni 1/2

Projekt I-THEN - International Technical Higher Education Network, ki ga je zasnoval inž. Fabio Manenti ima za glavni cilj sodelovanje med evropskimi in ne evropskimi univerzami in strokovnimi inštituti ter mednarodnimi javnimi in zasebnimi organizacijami z namenom oblikovanja mreže za skupni razvoj mednarodnih programov in dejavnosti izmeničnega šolanja in dela, pa tudi kot mednarodni spin-off-i in inovacijski projekti ter raziskave in razvoj.

UP FM je pridobila triletni projekt, financiran s strani EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih). Vodilni projektni partner je Institute of Social Economy Studies, Atene, Grčija. Armand Faganel z UP FM bo koordinator projektnih aktivnosti za Slovenijo. Preostali partnerji prihajajo iz Latvije, Poljske, Italije, Španije ter Portugalske.

Glavni cilj projekta je izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja prek mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij.

Družbena omrežja

Kazalo