Nacionalni 1/2

Z razvojem in preverjanjem novega modela na z osebnostnimi značilnostmi in značilnostmi sociološkega ozadja podjetnikov in managerjev spodbujenega ustanavljanja, internacionalizacije in rasti podjetij, pričakujemo nova pomembna spoznanja o vplivih osebnostnih dejavnikov in dejavnihov sociološkega ozadja na ustanovitve, internacionalizacijo in rast majhnih in srednje velikih podjetij kot pomembnega dela narodnega gospodarstva.

Na osnovi analiz bomo pripravili osnutke priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti, kakovosti projektov in prenos v prakso. To bo tudi osnova za predlog načrta aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike (kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva) v Sloveniji.

Družbena omrežja

Kazalo