1/4

I-THEN - International Technical Higher Education Network

Projekt I-THEN - International Technical Higher Education Network, ki ga je zasnoval inž. Fabio Manenti ima za glavni cilj sodelovanje med evropskimi in ne evropskimi univerzami in strokovnimi inštituti ter mednarodnimi javnimi in zasebnimi organizacijami z namenom oblikovanja mreže za skupni razvoj mednarodnih programov in dejavnosti izmeničnega šolanja in dela, pa tudi kot mednarodni spin-off-i in inovacijski projekti ter raziskave in razvoj.

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Na osnovi metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), smo opravili vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili smo se na spremljanje delovanja SRIPov v obdobju od ustanovitve do konca 2018, izjemoma smo vključili še dogajanja v prvih mesecih 2019. Identificirali smo trende in ocenili, kako se instrument razvija in ali deluje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev pametne specializacije.

SOCIALNEET: From civil society organizations to social entrepreneurship - Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

UP FM je pridobila triletni projekt, financiran s strani EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih). Vodilni projektni partner je Institute of Social Economy Studies, Atene, Grčija. Armand Faganel z UP FM bo koordinator projektnih aktivnosti za Slovenijo. Preostali partnerji prihajajo iz Latvije, Poljske, Italije, Španije ter Portugalske.

Družbena omrežja

Kazalo