FREM 2009

Znanje: teorija in praksa

6. študentska konferenca UP FM

18., 19., 20. in 21. november 2009

Koper - Celje - Škofja Loka - Portorož

Študentska konferenca - Festival raziskovanja ekonomije in managementa ali krajše FREM je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih mladih. Ti lahko na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Vabilo

Navodila za pripravo prispevkov

Prijava

Program 6. študentske konference FREM'09

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo