FREM 2010

Znanje: teorija in praksa

7. strokovna konferenca UP FM

2. in 3. december 2010

Koper - Celje - Škofja Loka

Strokovna konferenca – Festival raziskovanja ekonomije in managementa – FREM je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Udeleženci lahko tako na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo