FREM 2011

Inovativnost, proizvodnja in management: vzpostavljanje okolja za spodbujanje poslovne odličnosti

8. strokovna konferenca UP FM

24., 25. in 26. marec 2011

Koper - Celje - Škofja Loka

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Udeleženci lahko tako na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme.

8. FREM je še posebej usmerjen v področja inovativnosti, proizvodnje in managementa, povezana v celovito vzpostavljanje okolja za spodbujanje poslovne odličnosti, tako v domačem kot tujem okolju. Zaželene teme prispevkov so torej s teh področij. Vendar so lahko poslani prispevki tudi iz drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih. 

Razpis

 

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo