FREM 2012

Odzivi na gospodarsko krizo? Inovativnost, podjetništvo, trajnostni razvoj?

9. strokovna konferenca UP FM

29., 30. in 31. marec 2012

Koper - Celje - Škofja Loka

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Udeleženci lahko tako na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ter rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

9. FREM je še posebej usmerjen v področja inovativnosti, podjetništva in trajnostnega razvoja ter drugih vidikov odziva na gospodarsko krizo. Zaželene teme prispevkov so torej s teh področij. Vendar so lahko poslani prispevki tudi iz drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije. Novost 9. FREM je sekcija v angleščini (prispevki morajo biti napisani in kasneje tudi predstavljeni v angleščini) z naslovom Small and Medium Enterprises (SME), Innovation and Technology Transfer.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Razpis

Program 9. FREM

Opozorilo: Prispevki bodo pregledani s programsko opremo za odkrivanje plagiatorstva. V primeru odkritja večjih kršitev, bodo takšni prispevki ustrezno sankcionirani.

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo