FREM 2013

Z znanjem do idej za nov zagon gospodarstva.

10. strokovna konferenca UP FM

22. in 23. marec 2013

Koper - Celje - Škofja Loka

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v managementu ter ekonomiji. Udeleženci lahko tako na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ter rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

10. FREM je še posebej usmerjen v področja iskanja novih rešitev in usmeritev, ki temeljijo na znanju, za oživljanje slovenskega gospodarstva. Zaželene teme prispevkov so s področij managementa, podjetništva, poslovnih in ekonomskih ved ter drugih področij, ki so pomembna za nov zagon gospodarstva. Vendar so lahko poslani prispevki tudi iz drugih raziskovalnih področij managementa in ekonomije. Novost 10. FREM je možnost pisanja in predstavitve prispevkov v angleščini.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Razpis

Program 10. FREM 

Opozorilo: Prispevki bodo pregledani s programsko opremo za odkrivanje plagiatorstva. V primeru odkritja večjih kršitev, bodo takšni prispevki ustrezno sankcionirani.

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo