FREM 2014

Ekonomija in management za novo razvojno obdobje

11. strokovna konferenca UP FM

29. marec 2014, Koper 

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu. Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

Zaželena tema prispevkov za 11. FREM je ' novo razvojno obdobje', obravnavano z vidika področij ekonomije in managementa: ekonomske in poslovne vede (podjetništvo, marketing, finance, poslovna informatika ...), management, management proizvajanja, tehnologij in inovativnosti, management v izobraževanju, pravo, sociologija, politologija in psihologija v managementu, raziskovalna metodologija v družboslovju in tuji poslovni jeziki. Prispevki lahko obravnavajo tudi druge teme s področij ekonomije in managementa.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Razpis   

Program 11. FREM  

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo