Študentska konferenca

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme. Poslani prispevki lahko obravnavajo najrazličnejše teme s področij ekonomije in managementa.

FREM bo tudi letos potekal na sedežu fakultete v Kopru in v obeh študijskih središčih, v Celju in Škofji Loki. Lepo vabljeni, da s svojimi prispevki sooblikujete 14. festival raziskovanja ekonomije in managementa. Vse informacije o letošnjem FREM si lahko preberete v nadaljevanju.  

 

 

Izzivi digitalne ekonomije

Celje – Škofja Loka – Koper
23. marec 2017 – 30. marec 2017 – 6. april 2017

 

Namen konference

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca, namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih (odprta sekcija konference) na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu. Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme.

Teme prispevkov

Zaželena tema prispevkov za odprto sekcijo 14. FREM je »izzivi digitalne ekonomije«.

Poslani prispevki lahko obravnavajo tudi druge teme s področij ekonomije, financ, managementa, podjetništva, politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu, poslovne informatike, prava, računovodstva in revizij, raziskovalne metodologije v družboslovje, marketinga ter tujih poslovnih jezikov.

Ocenjevanje prispevkov

Vsi pravočasno prispeli prispevki za odprto sekcijo bodo recenzirani in pregledani s programsko opremo za odkrivanje podobnosti vsebin, plagiatorstva (TURNITIN). Prispevki bodo ocenjeni z ocenami od nezadostno (1) do odlično (5) na podlagi naslednjih kriterijev: skladnost vsebine z razpisanimi temami, upoštevanje tehničnih navodil pri pisanju in pripravi prispevka, primernost uporabljene metodologije raziskovanja, izvirnost prispevka in primernost prispevka za objavo v zborniku konference oziroma v strokovni ali znanstveni reviji. Avtorji bodo recenzije prejeli po e-pošti.

Najboljši prispevki bodo uvrščeni v program konference. Prispevki, ki bodo uvrščeni v program, bodo razdeljeni v odprto sekcijo za predstavitev, ki bo v Kopru 6. aprila. 2017. Sekcijo bo vodil avtor najboljšega prispevka, ki ga bodo določili recenzenti.

Prijave

Prijave in prispevke za odprto sekcijo 14. FREM je treba oddati elektronsko na spletni strani do predpisanega roka. Prispevki (5–7 strani) morajo biti napisani v  skladu z navodili konference, sicer prispelih prispevkov ne bomo upoštevali. Prispevek lahko prijavi samo posameznik. Vsak posameznik lahko prijavi le en prispevek.

Prijava

Navodila avtorjem za pripravo prispevkov

Kotizacija

Udeležba na 14. FREM je brezplačna.

Pomembni datumi

31. januar 2017: začetek prijav (za odprto sekcijo)

7. marec 2017: rok za oddajo prispevkov (za odprto sekcijo)

10. marec 2017: obvestilo o izboru (vrnjene recenzije za odprto sekcijo)

13. marec 2017: objava programa na spletni strani konference

21. marec 2017: rok za prijavo udeležencev - poslušalcev

23. marec 2017: izvedba konference (v sklopu SRD 2)

30. marec 2017: izvedba konference (v sklopu SRD 2)

6. april 2017: izvedba konference (v sklopu SRD 2 in odprta sekcija)

Program konference

Konferenca bo za študente, ki morajo opraviti delavnico 2C (D2C) – Predstavitev načrtov raziskave na strokovni konferenci UP FM pri študijski obveznosti SRD 2 (prvi vpis v B2 programe UP FM v študijskem letu 2015/2016), izvedena na vseh treh lokacijah. Odprta sekcija konference, ki je za vse preostale študente UP FM in druge zainteresirane, pa bo izvedena le v Kopru.

16.30–17.30 Uvodni nagovor in plenarno zasedanje

17.30–17.45 Odmor

17.45–18.45 Sekcije po temah

18.45–19.00 Odmor

19.00–20.00 Sekcije po temah

(Urnik se lahko nekoliko spremeni.)

 

Program konference FREM – Celje, 23. marec 2017 

Program konference FREM – Škofja Loka, 30. marec 2017 

Program konference FREM – Koper, 6. april 2017

 

Dodatne informacije

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6104 Koper

T: + 386 5 610 20 17 (Blaž Korent)
F: + 386 5 610 20 15
E:  blaz.korent@fm-kp.si
W: www.fm-kp.si

 

Predstavitev prispevka na konferenci in udeležba na FREM sta dokazili o raziskovalni aktivnosti udeleženca.
Ti dokazili lahko študenti Fakultete za management uveljavljajo kot del študijske obveznosti pri strokovno razvojnem delu (SRD – prejšnje generacije, prvi vpis na B2 program pred študijskim letom 2014/2015).

 

FREM 2016 FREM 2015 FREM 2014 FREM 2013 FREM 2012 FREM 2011 FREM 2010 FREM 2009 FREM 2008 FREM 2007

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo