Dogodki in novice

28. 11. 2019

V torek, 26. novembra 2019, je potekala konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za management v študijskem letu 2019/2020, na kateri so predstavniki izvolili vodstvo ŠS UP FM.

Za predsednika je bil izvoljen Adimir Preradović, za podpredsednico pa Una Stojković. Za tajnico ŠS UP FM je bila izvoljena Janja Klančar, Gregor Gulič pa je bil imenovan za drugega predstavnika ŠS UP FM v ŠS UP.

Zapisnik konstitutivne seje

 

8. 11. 2019

Volilna komisija se je na dan volitev, 7. novembra 2019 sestala in pregledala glasovnice. Komisija je pregledala vseh 62 glasovnic, od katerih je bilo 7 neveljavnih.

Volitve so potekale skladno z akti UP in nepravilnosti ter morebitnih zapletov ni bilo. Sestava študentskega sveta UP FM je sledeča:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Veronika Žarkovič: 22 glasov
 • Una Stojković: 3 glasovi
 • Benjamin Kralj: 1 glas
 • Alen Jazbec: 5 glasov
 • Vitjan Robi Bužan: 4 glasovi
 • Gregor Gulič: 9 glasov
 • Adimir Preradović Nasufović: 9 glasov
 • Janja Klančar: 1 glas
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Jan Šahbaz Pergar: 2 glasova
 • David Knez: 8 glasov
 • Matej Kekič: 7 glasov
 • Andrej Gobina: 6 glasov

Utemeljitev: Glede na to, da ni bilo nobene kandidature za razpisano mesto dogktorskega študija, je v ŠS UP FM prišla Janja Klančar. Kandidatki; Marinka Trebec in Janja Klančar sta imeli vsaka enako številko glasov, zato je volilna komisija s pomočjo žreba morala izžrebati eno kandidatko, ki bo prišla v ŠS UP FM. V žrebu za zadnje mesto v ŠS UP FM je tako imela več sreče Janja Klančar.

Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet Fakultete za management

 

 

28. 10. 2019

Volilna komisija se je dne 28. oktobra 2019 sestala in pregledala vseh 13 pravočasno prispelih kandidatur. Nepopolnih kandidatur ni bilo, zato so potrdili vse.

Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so: 

 • 1. letnik: Veronika Žarković
 • 2. letnik: Una Stojković, Benjamin Kralj
 • 3. letnik: Alen Jazbec, Vitjan Robi Bužan
 • Absolventi: Marinka Trebec, Gregor Gulič, Adimir Preradović Nasufović, Janja Klančar
 • Podiplomski študij: Jan Šahbaz Pergar, Andrej Gobina, Matej Kekič, David Knez

 

Volitve bodo potekale 7. novembra 2019, izvoljenih bo 12 članov.

 

18. 10. 2019

Na podlagi Pravil UP FM in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP
Študentski svet UP Fakultete za management razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale

7. novembra 2019 na sedežu fakultete v Kopru

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesta za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za absolvente dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
 • 1 mesto za študente doktorskega študija.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v soboto, 19. oktobra 2019, in se izteče v četrtek, 24. oktobra 2019.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2019/20,
 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM bo v ponedeljek, 28. oktobra 2019, potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

Več na tej povezavi.

 

Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

 

 

10. 12. 2018

V ponedeljek, 10. decembra 2018, je potekala konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za management v študijskem letu 2018/2019, na kateri so predstavniki izvolili vodstvo ŠS UP FM.

Za predsednika je bil izvoljen Matej Kekič, za podpredsednika pa Adimir Preradović Nusufović. Za tajnico ŠS UP FM je bila izvoljena Janja Klančar, Gregor Gulič pa je bil imenovan za drugega predstavnika ŠS UP FM v ŠS UP.

Zapisnik konstitutivne seje

 

 

4. 12. 2018

V ponedeljek, 3. decembra 2018, so na sedežu fakultete v Kopru potekale volitve v Študentski svet Fakultete za management. Oddane so bile 103 glasovnice, 1 je bila neveljavna.

Predstavniki Študentskega sveta Fakultete za management so:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Una Stojković
 • Simon Cigale
 • Kevin Korenika
 • Alen Jazbec
 • Vitjan Robi Bužan
 • Marinka Trebec
 • Gregor Gulič
 • Adimir Preradović Nasufović
 • Janja Klančar
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Matej Kekič
 • Andrej Gobina
 • David Knez

 

Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet Fakultete za management

 

 

24. 11. 2018

Volilna komisija je pregledala vseh 15 kandidatur za volitve v Šudentski svet Fakultete za management, ki so pravočasno prispele. Vse kandidature je komisija tudi potrdila, nepopolnih kandidatur ni bilo.


Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Una Stojković, Simon Cigale, Tomaž Levstek

2. letnik: Kevin Korenika, Alen Jazbec, Vitjan Robi Bužan

3. letnik: Marinka Trebec, Gregor Gulič, Adimir Preradović Nasufović

Absolventi: Helena Maksimovič, Gregor Mulev, Janja Klančar

Podiplomski študij: Andrej Gobina, Matej Kekič, David Knez

 

Volitve bodo potekale 3. decembra 2018, izvoljenih bo 12 članov.

Poročilo volilne komisije

 

 

16. 11. 2018

Na podlagi Pravil UP FM in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP
Študentski svet UP Fakultete za management razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale

3. decembra 2017 na sedežu fakultete v Kopru

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 1 mesto za absolvente dodiplomskega študija,
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe celjskega ali škofjeloškega študijskega središča,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija.

Če za katero od zgoraj navedenih mest ne bo kandidatov, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v petek, 16. novembra 2017, in se izteče v sredo, 21. novembra 2018.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • kontaktni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2018/19,
 • mesto, na katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM bo v petek, 23. novembra 2018, potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

Več na tej povezavi.

 

Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

 

 

 

21. 12. 2017

V sredo, 20. decembra 2017, je potekala konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za management v študijskem letu 2017/2018, na kateri so predstavniki izvolili vodstvo ŠS UP FM.

Za predsednika je bil izvoljen Matej Kekič, za podpredsednika pa Kevin Korenika. Za tajnico ŠS UP FM je bila izvoljena Janja Klančar, Gregor Gulič pa je bil imenovan za drugega predstavnika ŠS UP FM v ŠS UP.

Zapisnik konstitutivne seje

 

14. 12. 2017

V sredo, 13. decembra 2017, so na sedežu fakultete v Kopru potekale volitve v Študentski svet Fakultete za management. Oddanih je bilo 82 glasovnic, 3 so bile neveljavne.

Predstavniki Študentskega sveta Fakultete za management so:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Urška Tominc
 • Kevin Korenika
 • Adimir Preradović Nasufović
 • Martin Rodela
 • Gregor Gulič
 • Marinka Trebec
 • Janja Klančar
 • Gregor Mulev
 • Helena Maksimović
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Matej Kekič
 • Andrej Gobina
 • Aleksander Pahor


Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet Fakultete za management

 

 

7. 12. 2017

Volilna komisija je pregledala vseh 13 kandidatur za volitve v Šudentski svet Fakultete za management, ki so pravočasno prispele. Vse kandidature je komisija tudi potrdila, nepopolnih kandidatur ni bilo.


Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Urška Tominc, Kevin Korenika

2. letnik: Elbasan Xhymshiti, Adimir Preradović Nasufović, Marinka Trebec, Martin Rodela, Gregor Gulič

3. letnik: Janja Klančar, Gregor Mulev, Helena Maksimovič

Podiplomski študij: Matej Kekič, Andrej Gobina, Aleksander Pahor

 

Volitve bodo potekale 13. decembra 2017, izvoljenih bo 12 članov.

Poročilo volilne komisije

 

 

 

28. 11. 2017

Na podlagi Pravil UP FM in Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP
Študentski svet UP Fakultete za management razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale

13. decembra 2017 na sedežu fakultete v Kopru

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
 • 1 mesto za študente doktorskega študija,
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe celjskega študijskega središča,
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe škofjeloškega študijskega središča.

Če za katero od zgoraj navedenih mest ne bo kandidatov, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v sredo, 29. novembra 2017, in se izteče v ponedeljek, 4. decembra 2017.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • kontaktni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2017/18,
 • mesto, na katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM bo v sredo, 6. decembra 2017, potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

Več na tej povezavi.

 

Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

 

 

10. 10. 2017

Študentski svet Fakultete za management vabi na soočenje kandidatov za dekana UP FM, ki bo potekalo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17. uri na Fakulteti za management  v Kopru (Trg Brolo 12) v predavalnici B5.  

Kandidata za dekana UP FM sta dva (po abecednem redu priimkov):

 • prof. dr. Mirko Markič in
 • prof. dr. Matjaž Novak 
Prof. dr. Mirko Markič se je po dvanajstih letih delovanja v gospodarstvu zaposlil na takratni Visoki šoli za management Koper, danes Fakulteti za management, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval tudi pri izvedbi študijskih programov na drugih slovenskih univerzah, kot predavatelj in raziskovalec pa je deloval na univerzah v tujini (Srbija, Turčija, Italija). Danes je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik. Kot vodja ali član sodeluje pri več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede – management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).   Prof. dr. Matjaž Novak, zdajšnji dekan Fakultete za management, predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih. V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, bil je tudi predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin. Kot dekan Fakultete za manegement je bil eden od glavnih pobudnikov sodelovanja med Fakulteto za management in Moskovsko šolo ekonomike elitne Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. 

Volitve dekana UP FM bodo izvedene na redni seji Senata UP FM v četrtek, 23. novembra 2017. Mandat izvoljenega dekana/-je UP FM se začne 1. januarja 2018.

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

 

29. 11. 2016

V ponedeljek, 28. novembra 2016, so na sedežu fakultete v Kopru potekale volitve v Študentski svet Fakultete za management. Oddanih je bilo 60 glasovnic, vse so bile veljavne.

Predstavniki Študentskega sveta Fakultete za management so:

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Dehar Durmiši
 • Gregor Gulič
 • Janja Klančar
 • Helena Maksimovič
 • Gregor Mulev
 • Martin Rodela
 • Domen Rozman
 • Elbasan Xhymshiti
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • Andrej Gobina
 • Matej Kekič
 • Aleksander Pahor

 

Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet Fakultete za management

 

 

17. 11. 2016

Volilna komisija je pregledala vseh 13 kandidatur za volitve v Šudentski svet Fakultete za management, ki so pravočasno prispele. Volilna komisija je ugotovila, da dve kandidaturi nista bili pravilno izpolnjeni, zato je kot veljavne potrdila 11 kandidatur.


Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Martin Rodela, Gregor Gulič, Elbasan Xhymshiti

2. letnik: Helena Maksimovič, Dehar Durmiši

3. letnik: Janja Klančar, Gregor Mulev, Domen Rozman

Podiplomski študij: Matej Kekič, Andrej Gobina, Aleksander Pahor

 

Volitve bodo potekale 28. novembra 2016, izvoljenih bo 11 članov.

Poročilo volilne komisije

 

 

7. 11. 2016

Na podlagi Pravil UP FM Študentski svet UP Fakultete za management razpisuje volitve v ŠS UP FM

28. novembra 2016 na sedežu fakultete v Kopru

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku, lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 11 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija
 • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija
 • 2 mesti za študente podiplomskega študija
 • 1 mesto za študente doktorskega študija
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe celjskega študijskega središča
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe škofjeloškega študijskega središča.

Če za katero od zgoraj navedenih mest ne bo kandidatov, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v torek, 8. novembra 2016, in se izteče v ponedeljek, 14. novembra 2016.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • kontaktni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2016/17,
 • mesto na katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM bo v sredo, 16. novembra 2016, potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.

 

Več na tej povezavi.

 

Študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

 

18. 2. 2016

Kdaj: 2. marec 2016 ob 21. uri

Kje: Azami (Poslovni objekt "Barka" Koper)

Kdo: Študentski svet Fakultete za management in Azami

Po izpitnem obdobju se prileže zaslužena sprostitev in dober žur! Za glasbeno vzdušje bo poskrbel DJ Gregi. 

Pričakujte: DOBRO DRUŽBO, ŠTUDENTSKE CENE PIJAČ ... in ODKLOP! 

Vstop brezplačen!

Se vidimo!

 

 

28. 11. 2015

V petek, 27. novembra 2015, so na sedežu fakultete v Kopru potekale volitve v Študentski svet Fakultete za management. Za 11 razpisanih mest je kandidiralo 17 kandidatov. Oddanih je bilo 73 glasovnic, vse so bile veljavne.

Predstavniki Študentskega sveta Fakultete za management so:

 • Eva Slemc
 • Helena Maksimović
 • Janja Klančar
 • Tomi Pečar
 • Luka Rokvič
 • Matej Malovec
 • Andrej Gobina
 • Matej Kekič
 • Niki Pečar
 • Blaško Cvijanovič
 • Aljaž Ortar

 

Poročilo o rezultatih volitev v Študentski svet Fakultete za management

 

 

20. 11. 2015

Volilna komisija je pregledala vseh 17 kandidatur za volitve v Šudentski svet Fakultete za management, ki so pravočasno prispele. Vse kandidature so bile pravilno izpolnjene, zato je komisija kandidature potrdila kot veljavne.

Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Eva Slemc, Helena Maksimović

2. letnik: Tomi Pečar, Janja Klančar, Kristian Skončnik, Estera Kociper

3. letnik: Luka Rokvič, Blaško Cvijanovič, Matej Malovec, Niki Pečar

Absolventi: Andrej Gobina, Matej Kekič, Klemen Leonard

Podiplomski študij: Miran Perič, Aljaž Ortar, Samir Cerić, Endira Lozić

 

Volitve bodo potekale 27. novembra 2015, izvoljenih bo 11 članov.

Poročilo volilne komisije

 

 

14. 11. 2015

Na podlagi Pravil UP FM Študentski svet UP Fakultete za management razpisuje volitve v ŠS UP FM

27. novembra 2015 na sedežu fakultete v Kopru

 

Kdo lahko kandidira in voli?
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno v Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic. Pravilnik je dostopen na tej povezavi.
 
Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav ni v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.
 
Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.
 

Če bodo kandidature prispele tudi iz drugih študijskih središč, se volitve opravijo tudi na teh lokacijah. Študenti vabljeni k oddaji kandidatur!

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?
Rok za oddajo kandidature začne teči v soboto, 14. novembra 2015, in se izteče v sredo, 18. novembra 2015.

 

Več na tej povezavi.

 

21. 10. 2015

Kdaj: 28. oktobra 2015 ob 22. uri

Kje: Disco Planet Tuš Koper

Kdo: Študentski svet Fakultete za management in Disco Planet Tuš Obali

Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela skupina ZMELKOOW in DJ Gregi. Vstop do 23. ure je brezplačen, po 23. uri je vstopnina 2 EUR. Pričakujejo vas: DOBRA DRUŽBA, ŠTUDENTSKE CENE PIJAČ ter ANIMACIJA IN BOGATE NAGRADE agencije Collegium. Ne zamudite najbolj glasnega rock brucovanja na Obali! Se vidimo!

 

 

 

 

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

20. 5. 2015 

Kdaj: 27. 5. 2015 ob 13. uri

Kje: velika predavalnica Fakultete za Management (Cankarjeva 5, Koper)

Kdo: ŠS UP FM v sodelovanju z MSS 27. 5. 2015 ob 13. uri v veliki predavalnici Fakultete za Management organizira predavanje oz. delavnico na temo "Zaposlovanje mladih in podjetnost."

Vsebina: Zaposlovanje mladih in podjetnost temelji na tem, koliko je oseba, ki bi se rada zaposlila "vredna" na trgu dela. Vrednost je določena s povpraševanjem in potrebami tistih, ki zaposlujejo. Delavnica bo namenjena temu, kako zvišati svojo vrednost na trgu dela že v času študija, kako razvijati kompetence, bogatiti svojo socialno mrežo in prepoznavati trende razvoja dejavnosti, v kateri se želimo zaposliti.

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo