Postani tutor

Kdo je lahko tutor?

Tutor študent je lahko vsak študent, ki je uspešno zaključil 1. letnik študijskega programa 1. stopnje na UP FM. Kandidati za tutorja se prijavijo na razpis, ki ga fakulteta objavi na spletni strani. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša. Tutor študent, ki želi podaljšati mandat, pisno sporoči svojo željo po podaljšanju.

 

Zakaj postati tutor?

Delo tutorja študenta se ovrednoti v okviru študijske obveznosti Praktično usposabljanje (B1) ali Strokovno razvojno delo (B2), in sicer z 1 kreditno točko v posameznem študijskem letu, a le na programih, ki to predvidevajo. Tutorjem študentom za tuje študente se izvajanje tutorske dejavnosti ovrednoti z 2 kreditnima točkama v posameznem študijskem letu. Po končanem delu tutor prejme certifikat z opisom opravljenega dela, ki je naveden tudi v prilogi k diplomski listini. Tutorstvo prinaša nove izkušnje in nove veščine, ki so skupaj s certifikatom dobro priporočilo za bodočega delodajalca.

Ideja v ozadju delovanja tutorstva je prostovoljstvo in tudi glavni motiv študentov tutorjev naj bo želja po pomoči sovrstnikom, saj sta želja in zagnanost tista dejavnika, ki naredita tutorja študenta najuspešnejšega.

 

Naloge tutorja študenta

Naloge tutorja študenta so najbolj pomembne in obsežne prve dni po prihodu študentov. Kasneje je obveznosti manj oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tutorandov. Obveznosti se spet povečajo v predizpitnem obdobju.

Prisotnost tutorjev študentov je na Uvodnih pozdravih (aktivno vključevanje v aktivnosti ob sprejemu brucev), Informativnih dnevih in sejmu Informativa obvezna.

  • tutorande seznanjati s pravnimi in drugimi akti UP FM, v katerih so določene njihove pravice in dolžnosti v času študija,
  • tutorande seznanjati s posamezniki in delovnimi telesi na UP FM in UP, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj,
  • tutorandom pomagati pri administrativnih zadevah (pridobitev študentske izkaznice, ureditev študentskih bonov, prijava začasnega bivališča, ...),
  • svetovanje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju,
  • voditi evidenco opravljenega dela s tutorandi
  • oddati poročilo o opravljenem delu na obrazcu Poročilo o delu tutorja študenta do 30. junija tekočega študijskega leta,
  • svetovanje pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje,
  • organiziranje spoznavnih in svetovalnih srečanj s tutorandi,
  • upoštevanje navodil koordinatorja tutorjev študentov,
  • opravljanje nalog po navodilu koordinatorja tutorjev študentov ali koordinatorja tutorjev učiteljev.
 
Usposabljanje tutorjev študentov

Sodelovanje na usposabljanjih, ki jih organizira Karierni center UP ali UP FM je za novoimenovane tutorje obvezno.

 

Kako se prijavim?

Postani tutor tudi ti in se prijavi na razpis za tutorje študente za študijsko leto 2020-2021. Kandidati za tutorje študente svoje prijave z ustreznimi prilogami pošljejo Službi za študijsko dejavnost UP FM na naslov Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom "za Dašo Zvonar", ali na e-naslov dasa.zvonar@fm-kp.si s pripisom "tutor". UP FM bo na podlagi prejetih vlog izpeljala izbor kandidatov, ki jih bo posredovala v imenovanje Senatu UP FM. Študenti, ki bodo imenovani za tutorja študenta, bodo o tem pravočasno obveščeni.

PRIJAVNICA

 

Kam po informacije?

Dodatne informacije so na voljo:

 

Pridruži se nam in postani tutor tudi ti!

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo