Študentsko tutorstvo

Študentsko tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri študenti višjih letnikov pomagajo mlajšim kolegom pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja in jim svetujejo pri študiju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo med študijem.

Koordinatorica tutorjev študentov 
MARINKA TREBEC
marinka.trebec@gmail.com

 

Izvedba študijskih programov v slovenskem jeziku

UN Management, VS Management, MAG Management, MAG Ekonomija in finance, MAG Pravo za management in MAG Management trajnostnega razvoja

 

Izvedba študijskih programov v angleškem jeziku

UN Management

MAG Ekonomija in finance, Erasmus študenti

 

Gradiva za usposabljanje in izobraževanje so objavljena v e-učilnici in na spletni strani Univerze na PrimorskemV e-učilnici so objavljeni tudi pravilniki, obrazci in druge vsebine, ki se navezujejo na tutoriranje. 

  • Biti tutor pomeni prenašati svoje znanje, izkušnje in nuditi pomoč kolegom študentom. S tem študentom nudite oporo pri študiju in jim pomagate pri doseganju študijskega uspeha! Študenti si želijo vašega mnenja, nasvetov in napotkov za lažje in učinkovitejše učenje. Bodite tudi vi del te zgodbe in  študentom omogočite pomoč pri študijskem procesu in obštudijskih aktivnostih

    – Matej Kekič, tutor študent za dodiplomske študente v Kopru

  • Zakaj biti tutor? Zato, ker je izkušnja tutorstva dodana vrednost študija, ki ti bo zagotovo ostala v spominu, še dolgo po zaključku študija. Zato, ker lahko kot tutor pomagaš enemu, dvema,..skupini, celemu letniku študentov, ob tem pa imaš vso podporo referata, profesorjev in fakultete. Zato, ker ti daje osebno rast, saj ko s svojimi izkušnjami svetuješ in usmerjaš druge, bogatiš predvsem sebe. Zato, ker pridobivaš nova poznanstva … in nazadnje pridobiš še "točko", ki se upošteva pri študijskih obveznostih.

    – Matejka Letnar, tutorka študentka v študijskem središču FM Škofja Loka

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo