Učiteljsko tutorstvo

Učiteljsko tutorstvo obsega svetovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev  študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, ki se pojavljajo študentom tekom študija.

Tutorji učitelji so študentom na voljo v obliki pogovornih ur, preko elektronske pošte in/ali prek e-učilnice. Delo tutorjev učiteljev koordinira in vodi koordinator tutorjev učiteljev.

 

Koordinator tutorjev učiteljev
SUZANA LAPORŠEK
suzana.laporsek@fm-kp.si

Namestnik koordinatorja tutorjev učiteljev
PETER ŠTRUKELJ
peter.strukelj@fm-kp.si

 

KOPER

UN Management 

1. letnik
2. in 3. letnik

 

VS Management

1. letnik
2. in 3. letnik
3. letnik CELJE
3. letnik ŠKOFJA LOKA

 

UN Management v angleščini

1. letnik
2. in 3. letnik

 

Erasmus

 

B2 Management

 

B2 Ekonomija in finance

 

B2 Management trajnostnega razvoja

 

B2 Pravo za management

 

Če imate kakršno koli vprašanje, ki je vezano izrecno na določeno področje (katedro), se lahko obrnete na tutorja učitelja iz posamezne katedre.

Katedra za management

Katedra za ekonomijo

Katedra za finance

Katedra za marketing 

Katedra za podjetništvo  

Katedra za pravo  

Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu 

Katedra za poslovno informatiko  

Katedra za računovodstvo in revizijo

Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju  

Katedra za tuje jezike  

 

Gradiva za usposabljanje in izobraževanje so objavljena v e-učilnici in na spletni strani Univerze na Primorskem. V e-učilnici so objavljeni tudi pravilniki, obrazci in druge vsebine, ki se navezujejo na tutoriranje. 

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo