Jadranje po nemirnih vodah managementa nevladnih organizacij

Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij
Uredil Dejan Jelovac

April 2002

352 str., 16 × 24 cm
ISBN 961-6268-67-8

Klubska cena 14,77 €
Običajna cena 24,62 €

» NakupOd samega začetka delovanja Radia Študent, pred več kot tremi desetletji, je bila izobraževalna funkcija ena od primarnih sestavin njegovega poslanstva. V skladu s to tradicijo in s podporo British Grants Slovenia, sklada britanskega veleposlaništva v Ljubljani, ki se mu ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujemo, je organiziral Zavod Radio Študent izvedbo izobraževalnega projekta, namenjenega izpopolnjevanju vodilnega kadra v neprofitnih in nevladnih organizacijah, ki je bil realiziran na osnovi sodobne metode učenja na daljavo – distance learning. Projekt z naslovom Sailing Through the Rough Waters of NGO Management (Kako jadrati po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij) je bil izveden v obliki cikla dvajsetih enournih predavanj s področja vodenja neprofitnih organizacij v Sloveniji. Osredotočen je bil predvsem na usposabljanje predsednikov društev, direktorjev zavodov, članov svetov zavodov in organov upravljanja ter vseh zainteresiranih za to problematiko. V ospredju je bilo razsvetljevanje strukture in dinamike sodobnega neprofitnega sektorja, razumevanje njegovega zunanjega in notranjega okolja, kar je posebej pomembno v obdobju postsocialistične tranzicije. Torej namen tega projekta je bil poglabljanje v bistvo prepotrebnih sprememb v kulturi neprofitnih organizacij, izobraževanje njihovih vodilnih v menedžerskih veščinah in pridobivanje strokovnega znanja, razumevanje geneze najbolj perečih aktualnih problemov in razmišljanje o smiselnih poteh razreševanja tranzicijskih peripetij v sektorju nevladnih organizacij v Sloveniji.

Vsebina

Odisejada krmarjev neprofitnega sektorja
Dejan Jelovac
Celotno besedilo

Različni znanstveno-teoretski pristopi k preučevanju neprofitnih organizacij
Zinka Kolarič
Celotno besedilo

Nekaj nastavkov za sociološko obravnavo nevladnih organizacij
Borut Rončević
Celotno besedilo

Ekonomski vidiki menedžmenta nevladnih organizacij
Nevenka Hrovatin
Celotno besedilo

Menedžment človeških virov v neprofitnem sektorju
Ivan Svetlik
Celotno besedilo

Analiza politik – akterji, modeli in načrtovanje politike skupnosti
Danica Fink Hafner
Celotno besedilo

Odnos nevladnih organizacij do slovenske civilne družbe, javnih služb, države, Cerkve, političnih strank in profitnih organizacij
Marko Hren
Celotno besedilo

Vpliv medsebojnega odnosa civilne družbe in političnega pod­sistema na družbeno regulacijo sociosistemov-v-tranziciji – izziv menedžmentu NVO
Dejan Jelovac
Celotno besedilo

NGOs, management and the process of change: New models or reinventing the wheel?
David Lewis
Full text

Učeča se organizacija
Marija Raos
Celotno besedilo

Vodenje nevladnih organizacij: primer menedžmenta v visokem šolstvu
Nada Trunk Širca
Celotno besedilo

Odnosi z javnostmi v neprofitnih organizacijah
Dejan Verčič
Celotno besedilo

Lobiranje v neprofitnem sektorju
Bogomir Kovač
Celotno besedilo

Pogajanja v neprofitnem sektorju
Marjan Svetličič
Celotno besedilo

Tehnike iskanja in načrtovanja pridobivanja sredstev – dotacij, donacij v neprofitnem sektorju
Sonja Čandek
Celotno besedilo

Operative solutions and measures related to grant applications in the non-profit sector – applications, guidelines, etc. Case study: EU
Dominique Cochard
Full text

Fundraising in higher education. Case study: the University of Bristol, UK
Miles Stevenson
Full text

Analiza izvajanja Zakona o društvih
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za upravne notranje zadeve, Sektor za državljanska stanja
Celotno besedilo

Oris aktualnega dogajanja na področju nevladnih organizacij v Sloveniji in trendi za prihodnost
Primož Šporar
Celotno besedilo

Nekatere možnosti razvoja neprofitnega in nevladnega sektorja na primeru uvajanja evropske regionalne strukturne politike v Slovenijo
Andrej Horvat
Celotno besedilo

Družbena omrežja

Založba

Kazalo