Management

Management · Volume 8 · Number 3 · Fall 2013 · ISSN 1854-4231

Vpliv likvidnostnega tveganja na izračun tvegane vrednosti
Bor Bricelj, Sebastjan Strašek in Timotej Jagrič
Full Text

Vrednotenje lastniškega kapitala slovenskih javnih delniških družb na podlagi diskontiranih denarnih tokov, primerjava 2006–2011
Aleš Trunk in Igor Stubelj
Full Text

Herzbergova dvofaktorska teorija delovne motivacije na primeru zaposlenih v turizmu
Žana Čivre, Nina Lovec in Daša Fabjan
Full Text

Analiza vpliva čustvene inteligence zaposlenih na uspešnost delovanja organizacije
Tina Vukasovič in Robert Ružman
Full Text

Analiza mobilnosti dodiplomskih študentov na izbranih visokošolskih institucijah
Riko Novak, Anja Slatinšek in Gabrijel Devetak
Full Text


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo