Management

Management · Volumne 8 · Number 4 · Winter 2013 · ISSN 1854-4231

Vloga znamčenja v malih in srednje velikih podjetjih
Franc Vidic in Jaka Vadnjal
Full Text

Zaznana povezanost med komponentami zavarovalne storitve pri uporabnikih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Urban Šebjan
Full Text

Podjetniška politika in podporno okolje za razvoj podjetništva
Katja Crnogaj in Miroslav Rebernik
Full Text

Pomembnost managementa znanja za povečanje socialnega kapitala v izbranih slovenskih tehnoloških parkih
Riko Novak, Vasja Roblek in Gabrijel Devetak
Full Text

Razvoj kompetenc ustvarjalnosti v osnovni šoli
Patricija Halilović in Borut Likar
Full Text


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo