Management

Management · Volume 9 · Number 1 · Spring 2014 · ISSN 1854-4231

Dolžniško financiranje in tanka kapitalizacija: študija primera v Sloveniji
Lidija Hauptman in Sašo Tič
Full Text

Management kulturnega faktorja kot determinanta tujih neposrednih investicij
Zoran Vaupot
Full Text

Uvedba novega izdelka na evropsko tržišče ob upoštevanju notranjih potencialov podjetja
Tina Vukasović in Jure Zidar
Full Text

Vloga tržnega komuniciranja v podjetju: študija primera Lumar
Sara Kobold
Full Text

Učinkovito in uspešno vodenje projekta
Dušan Pene in Zlatka Meško Štok
Full Text


Povzetki · Abstracts

Celotna številka · Complete Issue

Družbena omrežja

Založba

Kazalo