Založba Fakultete za management Koper

Univerzitetna založba Management


Uredništvo

Fakulteta za management
Cankarjeva 5, SI-6101 Koper

T: 05 610 20 21, F: 05 610 20 15
E: zalozba@fm-kp.si

Vodja založbe: Alen Ježovnik, alen.jezovnik@fm-kp.si


Glavni urednik: izr. prof. dr. Matjaž Novak, matjaz.novak@fm-kp.si

Področni uredniki:

Družbena omrežja

Založba

Kazalo