MIC 2023

Od novembra 2022 na Zemlji živi osem milijard ljudi. Zemljani se soočamo z globalnim segrevanjem, vojna v Ukrajini je v ospredju v Evropi, revščina pa zaznamuje številne dele sveta. Naloga in dolžnost akademske skupnosti je, da razpravlja o prihodnjem razvoju na mikro in makro ravni. Scenariji za prihodnost človeštva niso nespremenljivi in neizogibni. Obstajajo številni načini, kako si prizadevati za prihodnost, ki naj bo zelena, digitalna in vključujoča. Ta "trojica" ključnih konceptov za človeštvo ni zadosten, je pa očitno nujen pogoj za življenje v prihodnosti.

Cilj konference MIC 2023, ki bo potekala od 7. do 10. junija 2023, je osvetliti zeleno, digitalno in vključujočo družbo. Vljudno vabimo raziskovalce, strokovnjake in izobraževalce, da se nam pridružite in s skupnostjo MIC delite svoje zamisli, raziskave in scenarije z različnih vidikov: managementa, ekonomije, organizacijskih študij, financ in računovodstva, izobraževanja ali katerega koli drugega vidika, ki lahko prispeva k plodni, izzivalni in zanimivi razpravi.

 

 

MIC 2023 pa prinaša tudi spremembe. Letos namreč prvič organiziramo PREDKONFERENČNI dan, ki je zasnovan kot enodnevni dogodek za doktorske študente na katerikoli stopnji doktorskega študija. Želimo ustvariti vključujoče okolje za izmenjavo vprašanj, idej in povratnih informacij o nekaterih ključnih vprašanjih, ki se pojavljajo v vsakem procesu doktorskega študija.

Predkonferenčni dan MIC 2023 bo doktorskim kandidatom omogočil, da bodo:

  • razpravljali o raziskovalnem problemu,
  • razpravljali o metodoloških izzivih,
  • podali konstruktivne povratne informacije o delu drugih deležencev,
  • prejeli povratne informacije o svojem delu,
  • se srečali z izkušenimi raziskovalci,
  • navezovali stike s kolegi.

Predkonferenčni dan bo vključeval predstavitve lastnih raziskav s časom za poglobljeno razpravo z izkušenimi raziskovalci in delavnice o objavljanju in načrtovanju raziskav. V okviru pred-konferenčnega dneva načrtujemo tudi organizacijo dveh delavnic – prvo s področja znanstvenega objavljanja, drugo pa s področja raziskovalne metodologije. Rok za oddajo razširjenih povzetkov za pred-konferenčni dan je 20. april 2023. Konferenca bo sicer potekala med 7. in 11. junijem 2023 v Trstu in vsi udeleženci predkonference so toplo vabljeni, da se udeležijo tudi glavne konference MIC.

Konferenco organizirajo tri partnerske institucije:

  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija;
  • Univerza v Trstu, Oddelek za ekonomijo, poslovanje, matematiko in statistiko, Italija;
  • Univerza Juraja Dobrile v Pulju, Fakulteta za ekonomijo in turizem "Dr. Mijo Mirković", Hrvaška.

O vseh spremljajočih dogodkih in možnostih sodelovanja vas bomo obveščali sproti.

CALL FOR ABSTRACTS  DATES AND FEES  SUBMISSION   PROGRAMME

21. december 2022 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo