15. FREM: Upravljanje globalnih raznolikosti (Celje)

19. 4. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5a

15. FREM 

 

   

Festival raziskovanja ekonomije in managementa 2018

 

UPRAVLJANJE GLOBALNIH RAZNOLIKOSTI 

 

Celje ǀ 19. april 2018 ǀ od 16.30 naprej
Fakulteta za management ǀ Ljubljanska cesta 5a

  

VLJUDNO VABLJENI!

 

O konferenci

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme. Poslani prispevki lahko obravnavajo najrazličnejše teme s področij ekonomije in managementa.

 

Program konference v Celju

VELIKA PREDAVALNICA

16.30–19.00 Management
vodi viš. pred. mag. Dušan Gošnik

 • Organizacija mednarodnega sejma čebelarstva v Celju (Helena Kalin)
 • Vpliv osebnostnih lastnosti vodij na vodenje organizacij (Ivana Kučiš)
 • Učinkovitost intelektualnega kapitala v izbrani organizaciji (Katja Prezelj)
 • Uravnotežen sistem kazalnikov z vidika zadovoljstva strank in uspešnost kakovostnega izvajanja storitev v organizaciji (Snežana Zijan)
 • Vpliv vodenja vodje na zaposlene in njihovo uspešnost v podjetju Novem d.o.o. (Vesna Jazbec)
 • Moč znotraj organizacij (Aleksandra Miklavc)

 

MALA PREDAVALNICA

16.30–18.30 Marketing, podjetništvo
vodi izr. prof. dr. Drago Dubrovski

 • Možnosti uporabe nevromarketinga v podjetju X (Tomaž Gruden)
 • Vloga in pomen marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju (Marjana Topolovec)
 • Diverzifikacija kot oblika podjetniške rasti samostojnega podjetnika na primeru trgovine na debelo s pisarniškim materialom (Ksenija Kores)
 • Problemi pri prenosu družinskih podjetjih na mlajše generacije v Sloveniji (Sara Gobec)
 • Problematika družinskega podjetništva – študija primera (Maja Pepelnak)

 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA

16.30–18.00 PSKEKM
vodi doc. dr. Primož Šterbenc

 • Analiza kakovosti neformalnih izobraževalnih programov v Savinjski regiji (Vesna Golob)
 • Organizacijske vrednote in njihova skladnost z vrednotami zaposlenih v podjetju X (Špela Jesenek)
 • Organizacijska kultura in zadovoljstvo zaposlenih (Sanja Stanić)

 

 

 

 

16. april 2018 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo