15. FREM: Upravljanje globalnih raznolikosti (Koper)

10. 5. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12

15. FREM 

 

   

Festival raziskovanja ekonomije in managementa 2018

 

UPRAVLJANJE GLOBALNIH RAZNOLIKOSTI 

 

Koper ǀ 10. maj 2018 ǀ od 16.30 naprej
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12

  

VLJUDNO VABLJENI!

 

O konferenci

Festival raziskovanja ekonomije in managementa (FREM) je strokovna konferenca Fakultete za management, ki je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih na področju strokovnega in raziskovalnega dela v ekonomiji in managementu.

Udeleženci lahko na konferenci predstavijo izsledke svojih raziskovalnih nalog, projektov, poslovnih primerov, poslovnih načrtov ter diplomskih in magistrskih del, pa tudi rezultate raziskav, ki rešujejo poslovne probleme. Poslani prispevki lahko obravnavajo najrazličnejše teme s področij ekonomije in managementa.

 

Program konference v Kopru

PREDAVALNICA B3

16.30–18.15 Management
vodi prof. dr. Mirko Markič 

 • Management v finančnem sektorju – študija primera vodenja družbe »Adriatic Slovenica d. d.« (Matej Kekič)
 • Zavarovalništvo v Sloveniji in primerjava zavarovalnice AS z zavarovalnico Generali v različnih vidikih uspešnosti upravljanja (Anela Bektašević)
 • Potencial pametnih tovarn za zdravje zaposlenih (Urška Kosem)
 • Vpliv vodstva na inovativnost v podjetju (Majda Kanižaj)
 • Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju (Dejan Jularić)

 

18.15–20.00 Management trajnostnega razvoja
vodi prof. dr. Mirko Markič

 • Možnosti uvedbe električnih avtomobilov v mestnem središču Kopra (Valentina Pecchiari)
 • Potenciali razvoja zelene turistične destinacije XY (Tanja Pirjevec)
 • Vprašanje lesne biomase kot trajnostnega goriva (Ina Poznajelšek)
 • Analiza trajnosti izbranih turističnih prireditev iz vidika prireditvenega managementa (Nola Zadkovič Lukin)
 • Kritično ovrednotenje trajnostnega razvoja skozi koncept odrasti (Katja Polc)

 

PREDAVALNICA B8

16.30–20.00 Management
vodi prof. dr. Anita Trnavčević 

 • Management tveganj v izbranem podjetju – študija primera (Tlen Bihar)
 • Analiza uspešnosti poslovanja javnega zavoda (Iztok Godnič)
 • Primerjava načinov upravljanja tveganj pri petih večjih slovenskih organizacijah (Alex Mavrič)
 • Vpliv izbranih dejavnikov na zdravstveni absentizem v javnem podjetju (Tjaša Škerlič)
 • Vpliv števila dni letnega dopusta na absentizem (Anže Petrič)
 • Stres na delovnem mestu ter posledice (Neža Kranner)
 • Proces organizacije in izvedbe kulturnih prireditev na primeru festivala JEFF (Arnela Abdić)
 • Spremljanje na delovnem mestu: raziskave in raba v Sloveniji (Marinko Kondič)

 

PREDAVALNICA B4 

16.30–19.00 Management trajnostnega razvoja 
vodi doc. dr. Valentina Brečko Grubar 

 • Pomen odgovornega turizma pri trženju turističnih storitev na področju slovenske obale (Mateja Zorc)
 • Vpliv tekstilne industrije na trajnost okolja (Andreja Cene)
 • Vloga Regionalnega razvojnega centra Koper (Petra Hozjan)
 • Trajnostno upravljanje mestnih streh (David Klepej)
 • Vpliv poletnih aktivnosti v občini Piran na povečanje zasedenosti kapacitet in posledice, ki jih ima razvoj turizma na okolje (Maja Molek)
 • Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov – študija primera (Luka Stopar)
 • Vpliv hormonskih motilcev na razvoj debelosti, sladkorne bolezni tipa 2 in drugih metabolnih bolezni (Selma Fijuljanin)

 

19.00–20.00 Podjetništvo
vodi doc. dr. Peter Štrukelj 

 • Merjenje učinkov podjetniških spodbud z indeksi podjetniške aktivnosti (Maja Bevitori)
 • Analiza dejavnikov spodbujanja družinskega podjetništva na Dolenjskem (Urška Lukan)
 • Lansiranje knjige s pomočjo množičnega financiranja po principu vitkega podjetništva (Žiga Kranjec)

 

PREDAVALNICA B5
16.30–18.15 Marketing
vodi doc. dr. Armand Faganel 

 • Razvoj blagovne znamke po metodi Branding funnel na izbranem primeru glasbene skupine/glasbenika (Alessandra Tinelli)
 • Osnovna sestava/gradniki blagovne znamke (Andrej Gobina)
 • Vpliv demografskih dejavnikov na pripravljenost za nakup inovacij (Alisa Felić)
 • Trženje Y generaciji (Tea Skok)
 • Vpliv oglaševanja smučarske opreme na nakupne odločitve potrošnikov (Barbara Bračič)

 

18.15–20.00 Finance, računovodstvo
vodi izr. prof. dr. Igor Stubelj 

 • Obvladovanje terjatev na primeru dveh podjetij – dobre in slabe prakse (Maja Jarc)
 • Bančništvo v senci in njegova problematika (Nik Jenko)
 • Analiza virov financiranja v kozmetični industriji (Tina Lozar)
 • Razvitost delavskega delničarstva v Sloveniji (Karin Dobrinja)
 • Izbira vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin v slovenskih podjetjih (Tanja Arl)
 • Struktura virov financiranja podjetij v Sloveniji (Mirela Ljubijankić)

 

PREDAVALNICA B6 

16.30–18.15 Pravo
vodijo doc. dr. Katarina Krapež, izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein in izr. prof. dr. Danila Djokić 

 • Vpliv GDPR na statistično obdelavo zgodovinskih podatkov (Andrej Zubin)
 • Arbitraža kot instrument reševanja zavarovalniških terjatev – odškodninskih zahtevkov (Jasmina Primc)
 • Obveznosti delodajalca na področju varstva in zdravja pri delu (Karin Kontestabile)
 • Pravna ureditev zdravstvenega zavarovanja v RS in zakaj potrebujemo zdravstveno reformo (Maja Perkon)
 • Izredna odpoved delovnega razmerja delavca (Nika Verdnik)

 

18.15–20.00 Ekonomija
vodi izr. prof. dr. Žiga Čepar 

 • Analiza konkurenčnosti panoge (Martina Černač)
 • Vpliv uvedbe standarda kakovosti ISO na konkurenčnost malih podjetij (Daria Safronova)
 • Uporaba fotovoltaike kot komplementarni vir energije električnega omrežja v Sloveniji (Andrej Cergol)
 • Zadovoljstvo zavarovancev z zdravstveno asistenco pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju (Martina Frančeškin)
 • Analiza učinkovitosti oskrbne verige (Metod Prevodnik)
 • Odškodninska odgovornost poslovodnih/nadzornih oseb v kapitalski družbi (Karolina Škrjanec)
26. april 2018 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo