AGRIGEP: Ozaveščanje o spolni enakosti in enakopravnosti

21. 12. 2023 10.00 | UP Fakulteta za management, predavalnica 2

DOGODEK

         

 

KAJ? AGRIGEP: Ozaveščanje o spolni enakosti in enakopravnosti – možnosti, izzivi in predlogi iz razprave

KJE? UPFM | predavalnica 2

KDAJ? ČETRTEK | 21. december 2023 ob 10.00

AGRIGEP: Ozaveščanje o spolni enakosti in enakopravnosti – možnosti, izzivi in predlogi iz razprave.

V Evropski uniji je namen načrtov za enakost spolov (GEP) obravnavati probleme enakosti spolov v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah. Poleg tega obstajajo posebna vprašanja enakosti spolov znotraj nekaterih področij študija v raziskovalno-izobraževalnih ustanovah. V tem kontekstu so vprašanja enakosti spolov na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) dobro znana in razviti so bili posebni akcijski načrti. Znotraj STEM se znanost o kmetijstvu in biosistemske vede soočata z zelo podobnimi težavami, vendar nimata sektorskih specifičnih ukrepov in načrtov za ublažitev. Cilj projekta AGRIGEP je s skupnimi prizadevanji šestih konzorcijskih partnerjev: i) izvesti odgovorno oceno trenutnega stanja izvajanja GEP, ii) izboljšati sposobnosti z intenzivno krepitvijo zmogljivosti ter iii) razviti in izvajati kmetijsko in biosistemsko usmerjen GEP s sektorsko specifičnimi ukrepi in strategijami. Ti rezultati bi lahko vodili do dolgoročnih institucionalnih reform. Poleg tega si bo ta projekt namenjen vzpostavitvi vključevanja vprašanj enakosti spolov v izobraževalni sistem in strokovno usposabljanje študentov.

Dogodek bodo izvedli prof. dr Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Patricia Blatnik in asist. dr. Jan Frančeškin. 

Povezave
 

Projekt AGRIGEP financira Horizon Europe Framework Programme.

  

   


 

20. december 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo