Gost iz prakse dr. Primož Dolenc o izzivih in prihodnosti denarne politike ECB

17. 1. 2023 10.30 | Fakulteta za management, P10

Gost iz prakse 

  

dr. Primož Dolenc,

viceguverner Banke Slovenije 

bo pri predmetu "UN Finančni trgi, institucije in instrumenti" predstavil

 Izzivi in prihodnost denarne politike ECB

P10 | 17. januar 2023 | ob 10.30

Fakulteta za management UP

Dr. Primož Dolenc je viceguverner Banke Slovenije. Pred nastopom funkcije viceguvernerja je deloval tako na področju poslovnega bančništva kot tudi v akademskem okolju, in sicer kot redni profesor na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Kot raziskovalec je sodeloval pri številnih raziskovalnih projektih in objavil nekaj sto znanstvenih in strokovnih prispevkov.

 

Spreminjajoče se makroekonomsko okolje, ki je trenutno podvrženo močnim inflacijskim pritiskom, je zahtevalo spremembe denarne politike centralnih bank. Dr. Primož Dolenc bo v predavanju predstavil, kako ECB z ukrepi denarne politike naslavlja makroekonomske izzive ter orisal prihodnje trende in izzive na področju bančništva.

Vabljeni, da se nam pridružite 17. januarja 2023, ob 10.30 v predavalnici P10 na UP FM, Izolska vrata 2, 6000 Koper.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta UN Finančni trgi, institucije in instrumenti na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Managementpri izr. prof. dr. Suzani Laporšek.

 

 


 

9. januar 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo