Gost iz prakse: Upravljanje bilance banke

10. 1. 2023 14.30 | Fakulteta za management, P10

Gost iz prakse 

  

mag. Matic Novak,

Vodja upravljanja z bilanco banke, Nova Ljubljanska banka d. d. 

bo pri predmetu "UN Finančni trgi, institucije in instrumenti" predstavil

 Upravljanje bilance banke

P10 | 10. januar 2023 | ob 14.30

Fakulteta za management UP

Mag. Matic Novak je vodja upravljanja z bilanco banke v NLB d.d.. Med drugim se ukvarja z upravljanjem likvidnostnega in tržnih tveganj, makroekonomskimi analizami, sistemom internih transfernih cen in z razvojem statističnih modelov za podporo optimizacije bilance banke. Sodeluje v skupini za upravljanje s kapitalom, je član Odbora za upravljanje bilance banke v NLB Podgorica in je v okviru NLB Skupine zadolžen tudi za koordinacijo podatkovnih znanstvenikov na področju financ. Po izobrazbi je magister ekonomije, pred NLB d.d. pa je več let delal kot višji predavatelj za področje ekonomije na UP Fakulteti za management.

 

V predavanju z naslovom Upravljanje bilance banke bo gost na primeru NLB Skupine predstavil praktične vidike bančnega managementa. Osnovna tema predavanja bo iskanje ravnovesja med profitabilnostjo in izpostavljenostjo tržnim tveganjem, identifikacija ključnih dejavnikov dolgoročno uspešnega poslovnega modela in spoznavanje z orodji, ki jih banka uporablja za prilagajanje na spreminjajoče se poslovno okolje. 

Vabljeni, da se nam pridružite 10. januarja 2023, ob 14.30 v predavalnici P10 na UP FM, Izolska vrata 2, 6000 Koper.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta UN Finančni trgi, institucije in instrumenti na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Managementpri izr. prof. dr. Suzani Laporšek.

 

 


5. januar 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo