Gostja iz prakse mag. Špela Kocjančič o obveznostih in pravicah v stečajnih postopkih

16. 11. 2023 13.00 | P1

Gostja iz prakse 

  

mag. Špela Kocjančič

bo pri predmetu "VS Pravo družb in delovno pravo" in predmetu "UN Delovno pravo" predstavila

"Obveznosti poslovodstva in nadzornega sveta pred začetkom stečajnega postopka, pravice delavcev"

16. november 2023 | ob 13.00 |  P1

Fakulteta za management UP

Mag. Špela Kocjančič je odvetnica in izkušena upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. S svojim odgovornim, strokovnim in predanim pristopom, izkušnjami iz različnih pravnih področij ter pozornostjo do izobraževanja in izpopolnjevanja si prizadeva za učinkovito zaščito pravic svojih strank. Njeno delo odlikuje spoštovanje temeljnih načel odvetniške poklicne etike, vključno s strokovnostjo, neodvisnostjo, poštenostjo in varovanjem strankine poklicne molčečnosti. Svetuje in zastopa stranke na številnih pravnih področjih, s posebnim poudarkom na civilnem, delovnem, gospodarskem, insolvenčnem, in upravnem pravu, s posluhom za individualne potrebe vsakega primera.

 

Pravne osebe so umetne tvorbe, ki v pravnem prometu izjavljajo svojo voljo preko poslovodstva, oblikovanega v skladu s predpisi. Poslovodstvo vključuje različne funkcije, kot so poslovodja, direktor, komplementar itd. Člani teh organov morajo izpolnjevati svoje naloge s standardom profesionalne skrbnosti ter so odškodninsko odgovorni za morebitno škodo, ki jo povzročijo družbi ali tretjim osebam.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) vsebujeta določbe, ki zahtevajo skrbno ravnanje poslovodstva in nadzornega sveta. ZFPPIPP obravnava odškodninsko odgovornost v primerih, ki vključujejo kršitev načela enake obravnave upnikov in opustitev aktivnega ravnanja za zagotovitev plačilne sposobnosti.

Stečajni postopek je skrajni ukrep, saj po njegovi uvedbi ni mogoče obnoviti družbe. Stečajni upravitelj prevzame vodenje družbe in glavno načelo stečajnega postopka je prodaja premoženja dolžnika za poplačilo upnikov ob upoštevanju načela enake obravnave upnikov, hitrosti in najugodnejših pogojev za poplačilo.

V primeru, ko gospodarska družba ali pravna oseba vodi stečajni postopek, se za zaposlene uporablja posebna zakonodaja. Delavci imajo krajši odpovedni rok in posebna pravila za ohranitev zaposlitve ali novo zaposlovanje. Stečajni upravitelj je dolžan obvestiti ustrezne institucije o postopku in plačilu delavcev ter upoštevati njihove pravice.

Delavci, ki izgubijo delovno razmerje zaradi stečajnega postopka, imajo pravico do nadomestil iz javnega jamstvenega sklada in nadomestil za brezposelnost.

Vabljeni, da se nam pridružite 16. novembra, ob 13.00 v predavalnici 1.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta VS Pravo družb in delovno pravo na visokošolskem študijskem programu prve stopnje Management, kjer predavanja izvaja viš. pred. Martina Kovačič Kuzmić, ter pri predmetu UN Delovno pravo na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Management pri izr. prof. dr. Elizabeti Zirnstein.

Vas zanima več o visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Management? Več si preberite TUKAJ, prav tako vas vabimo na INDIVIDUALNO svetovanje glede izbire študijskega programa prve stopnje na UP Fakulteti za management. Pišite nam na pr@fm-kp.si

 


 

27. oktober 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo