»Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah« CRP »VINGATUR«

25. 1. 2023 9.30 | UP Fakulteta za turistične študije - Turistica, predavalnica 201

Simpozij


   

 

 

   

»Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah«

CRP »VINGATUR« (V5-2030) – MKGP in ARRSS

Sklepni znanstveno-strokovni simpozij

»SEDANJOST IN PRIHODNOST VINSKEGA IN GASTRONOMSKEGA TURIZMA
NA TURISTIČNIH KMETIJAH SLOVENIJE«

 

KJE? Portorož, UP FTŠ Turistica, predavalnica 201.

KDAJ? SREDA |  25. 1. 2023, od 9.30 dalje

ODDAJ PRIJAVO

 

 

    

O delavnici

PROGRAM: 

9.30 – 10.00: Registracija udeležencev in jutranja kavica

Moderatorja: dr. Aleš Gačnik, dr. Martina Robačer

10.00 – 10.15Pozdravni nagovori: dr. Klavdija Kutnar (rektorica UP), dr. Marijana Sikošek (dekanja UP FTŠ Turistica), dr. Simon Kerma (vodja projekta), predstavnik/ca MKGP, Matija Vimpolšek (dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije)

10.15-10.30: Mesto in vloga turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju (dr. Aleš Gačnik - UP FTŠ Turistica)

10.30-11.00: Analiza rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji (dr. Simon Kerma - UP FTŠ Turistica, dr. Matjaž Hladnik – UP FAMNIT)

11.00-11.30: Analiza rezultatov anket obiskovalcev turističnih kmetij (dr. Emil Juvan - UP FTŠ Turistica)

11.30-11.45: Kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah? (dr. Dejan Cigale, dr. Barbara Lampič – UL FF)

11.45 – 12.15: ODMOR S PRIGRIZKOM

 

Moderatorja: dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Štefan Bojnec

12.15-12.30: Vinske turistične ceste kot dejavnik razvoja podeželja (dr. Barbara Lampič, dr. Irma Potočnik Slavič - UL FF)

12.30-12.45: Analiza vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših (dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma, dr. Aleš Gačnik - UP FTŠ Turistica)

12.45-13.00: Dobre prakse na področju vinskega turizma na podeželju: izbrani primeri iz tujine (dr. Aleš Gačnik, dr. Igor Jurinčič - UP FTŠ Turistica)

13.00-13.15: Vključevanje tradicionalnih / avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij (dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik, dr. Dunja Bandelj – UP FAMNIT)

13.15-13.30: Perspektive razvoja ekoloških turističnih kmetij (dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec, dr. Franc Bavec – UM FKBV)

13.30-13.45: Analiza komuniciranja turističnih kmetij na spletnih straneh in družbenih omrežjih (dr. Aleš Gačnik, mag. Maja Plahutnik Nahtigal - UP FTŠ Turistica)

13.45-14.00: Pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja (dr. Štefan Bojnec – UP FM)

14.00-14.30Diskusija in zaključki simpozija


Udeležba je brezplačna ob obvezni predhodni prijavi prek spletnega obrazca UP FTŠ Turistice TUKAJ. 

Več informacij TUKAJ.


 

 

18. januar 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo