Okrogla miza "Ovire in izzivi delovanja podeželskih žena" v okviru projekta WEGREEN

1. 12. 2023 13.00 | UP Fakulteta za management, predavalnica 1

OKROGLA MIZA

  

 

 

13:00 - 14:30 Multiplikativni dogodek z okroglo mizo na temo "Ovire in izzivi delovanja podeželskih žena"

Moderator: dr. Štefan Bojnec

13:00 - 13:10 Uvodni pozdrav in kratka predstavitev projekta WEGREEN

13:10 - 14:20 Predstavitev udeležencev in okrogla miza Ovire in izzivi delovanja podeželskih žena

Na okrogli mizi sodelujejo:

  • ga. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije
  • ga. Jožica Gričnik, Dopolnilna dejavnost na kmetiji in podpredsednica Zveze kmetic Slovenije
  • dr. Bojan Mevlja, UP FM Koper in Rotunda Koper
  • ga. Nina Kaličanin, Biotehniški center Naklo (projekt REWARD)
  • dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, Lenart

 

ga. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije

Ga. Irena Ule je prepričana, da je vloga kmečkih žensk zelo pomembna, žal pa marsikdaj premalo vidna. Zato svoje poslanstvo vidi tudi v opozarjanju javnosti na vlogo kmečkih žena. Te so namreč tiste, ki držijo družine pokonci in skupaj, marsikdaj pa s svojim ženskim čutom znajo iskati nove boljše poti.

Zveza kmetic Slovenije je prostovoljna nevladna organizacija, ki združuje več kot 80 lokalnih društev kmečkih in podeželskih žena in ima preko 8000 članic. Zveza kmetic Slovenije je bila ustanovljena 1995, v Gornji Radgoni. Posebej so dejavni na izobraževalnem področju, pripravljajo namreč seminarje in ekskurzije, skrbijo za ohranjanje tradicionalnih običajev, kuhinje ter promocijo tradicionalnih izdelkov, skrbijo za varno hrano in ohranjanje naravnih virov, zavzemanje se za pravice podeželskih žena in razvoj podeželja, ter se trudijo za preprečevanje nasilja nad ženskami, otroci in mladoletniki.

Organizacija združenih narodov je 15. oktober razglasila za Svetovni dan kmetic. Hkrati so s posebno izjavo zastavili visoke cilje za izboljšanje položaja kmečkih žensk po vsem svetu in sicer: zmanjšati revščino med ženskami, zmanjšati nasilje nad ženskami, izboljšati izobrazbeno raven žensk na podeželju ter zmanjšati njihovo ekonomsko in politično neenakopravnost. Ob svetovnem dnevu kmetic je ga. Ule Irena izjavila »Ko bo bregove preraslo robidovje, najboljše ravnine pa bosta prekrila asfalt in beton, bo ta dragoceni dar narave izpuhtel. Da se to ne bo zgodilo, nismo dovolj le kmetice in kmetje, temveč tudi domoljubni potrošnik, ki je za čudovit razgled skozi okno pripravljen kupiti hrano od okoliških kmetov. Ko se zgodijo nesreče, naravne ali po človeški nespameti, bomo jedli samo tisto, do česar lahko pridemo z nogami in kar lahko naberemo z rokami. Torej samo tisto, kar nam bodo dali naša slovenska zemlja ter slovenske kmetice in kmetje.« Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ob svetovnem dnevu kmetic.

 

ga. Jožica Gričnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji in podpredsednica Zveze kmetic Slovenije

Ga. Jožica Gričnik je doma na pohorski ekološko usmerjeni kmetiji – Kortančnik, ki leži med Zrečami in Roglo, na nadmorski višini 600 metrov. Je nosilka kmetijske dopolnilne dejavnosti, ki je hkrati tudi njen edini vir preživljanja. Ekološka kmetija Kortančnik iz Boharine pri Zrečah prideluje ekološke izdelke, ki so na voljo preko celega leta. So samooskrbna kmetija, tržne viške pa prodajajo. Zelenjavo in jagode prodajo bližnji osnovni šoli in vrtcu. Za svoj ekološki krompir in solato so prejeli tudi znak kakovosti »Okusi Rogle«.

»Okusi Rogle« so blagovna znamka, ki povezuje lokalne ponudnike kulinaričnih storitev in proizvajalce kmetijskih, živilskih in rokodelskih izdelkov. Omogoča uživanje v tradicionalnih jedeh po enotnih recepturah in najbolj pristnih ročnih delih. Združuje trdo delo, pridelek na domači zemlji, gozdne in travniške dobrote, naravne materiale, aromatična vina in ljubezen do starih, skoraj izginulih jedi in izdelkov, ki zaslužijo pozornost.

Ga. Jožica Gričnik je aktivna članica v domačem društvu kmetic Zarja in podpredsednica Zveze kmetic Slovenije. Delo na kmetiji opravlja z veseljem, svojo družbeno koristno dejavnost udejanja v društvu in Zvezi kmetic Slovenije.

 

dr. Bojan Mevlja, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper and Središče Rotunda, Koper

Bojan Mevlja je doktor znanosti in habilitiran docent na področju managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in znanstveni sodelavec. Je tudi direktor Središča Rotunda, ki je vodilna razvojna nevladna organizacija v regiji. Ima številna znanja in izkušnje s področja managementa in neprofitnih organizacij. Bil je vodja nekaterih projektov razvojne in svetovalne narave za javno upravo, nevladni sektor in gospodarstvo. Bil je tudi član Sveta Republike Slovenije za trajnostni razvoj. Njegova raziskovalna področja so regionalni razvoj, management in neprofitne organizacije.

 

 

 ga. Nina Kaličanin, Biotehniški center Naklo

Ninan Kaličanin je leta 1993 diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer agronomija in prejela naziv univ. dipl. inž. kmetijstva. Na Biotehniškem centru Naklo (takrat Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj) se je zaposlila leta 1998 in vzporedno, nekaj let, še delovala kot samostojni podjetnik na področju izdelave kisa kot nadaljevanje družinske obrti (Kisarna Strniša Kranj). Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je opravila pedagoško andragoške izpite in strokovni izpit, da je lahko učila strokovno teoretične predmete in praktični pouk v programih kmetijsko podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, vrtnar in cvetličar. Z ustanovitvijo višje šole znotraj Biotehniškega centra (BC) Kranj je delovala kot organizatorka praktičnega izobraževanja in predavateljica modula podjetništvo in trženje. Zadnja leta deluje na mednarodnih projektih, večinoma kot strokovna sodelavka, znotraj enote Medpodjetniški center, BC Naklo. Največ sodeluje na projektih Erasmus+ - K2. S problematiko žensk na podeželju se je srečala preko projekta REWARD (Dvig zaposljivosti žensk s pomočjo podjetniških dejavnosti, ki spodbujajo razvoj podeželja), trenutno pa sodeluje tudi na projektu Agro4SDGs (Krepitev mobilizacije skupnosti in podpora ženskemu podjetništvi v agroekološkem sektorju).

 

dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, Lenart

Milojka Domajnko je doktorica kmetijskih znanosti. Svojo strokovno pot z zaposlitvijo leta 2004 je začela na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru kot strokovna sodelavka in mlada raziskovalka na Katedri za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline; doktorirala je s področja ekološkega kmetijstva. Zraven zaposlitve na fakulteti je opravljala še delo na IKC -Inštitutu za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru kot koordinatorka in kontrolorka za integrirano pridelavo poljščin in zelenjave ter sodelovala pri vzpostavitvi akreditacijskih postopkov kontrolnega sistema za EKO in IP. V sklopu projekta Evropske prestolnice kulture 2012, Urbanih brazd je opravljala delo samostojne raziskovalke. Sodelovala je v raziskovalnih projektih: Urbano eko vrtnarstvo, Semenska knjižnica avtohtonih in udomačenih sort kulturnih rastlin in Trajnostna lokalna preskrba, kjer je bila med ustanovnimi člani Zadruge Dobrina, danes tudi predsednica zadruge. Od leta 2011 je zaposlena v Razvojni agenciji Slovenske gorice kot samostojna projektna sodelavka za področje razvoja podeželja, podpora ekološkemu kmetijstvu, dopolnilnim dejavnostim na kmetijah in turističnim vsebinam; je vodja projektov (CLLD in LEADER projekti, čezmejni projekti Slovenija–Avstrija, raziskovalni projekti, sodelovanju v projektu COST), izvajalka izobraževalnih delavnic v sklopu Izobraževalnega centra Slovenske gorice, samostojna predavateljica in izvajalka delavnic s področja ekološkega kmetovanja, zelenjadarstva, socialnega podjetništva, povezovanja in organiziranja skupin pridelovalcev in turističnih deležnikov. V novembru 2020 je prevzela vodenje Razvojne agencije Slovenske gorice.

 

 

 


 

 

   


 

23. november 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo