Podjetniška Univerza

8. 3. 2021 17.00 | Fakulteta za management, Koper, e-okolje

CRPZ

 

 UP FM Center za razvoj in prenos znanja pripravlja dogodek

PODJETNIŠKA UNIVERZA

 za raziskovalce in študente Univerze na Primorskem  

PONEDELJEK, 8. marec 2021 | 17.00-19.00  

POVEZAVA DO DOGODKA 

PRIJAVA NA DOGODEK

Univerze in podjetja se drug od drugega lahko marsikaj naučijo, partnerstvo med obema pa je lahko še posebej koristno za podjetno naravnane študente in raziskovalce.

Raziskovalcem in študentom želimo na predavanju o podjetniški univerzi, ki bo potekalo na platformi ZOOM v ponedeljek, 8. marca 2021 od 17.00 do 19.00 predstaviti podjetništvo kot možnost za razvoj in nadgradnjo njihove karierne poti. Skupaj s sodelavko s Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem Karen Gladović in z gostom iz prakse, prof. dr. Nejcem Šarabonom, bomo poskušali poiskati odgovore na sledeča vprašanja:

  • kako svoje znanje prenesti na trg,
  • kako zaščititi in tržiti idejo, novo tehnologijo ali prototip izdelka,
  • kdaj, kako in zakaj ustanovitvi lastno podjetje,
  • kako svoje prihodnje raziskovanje komercializirati.

 

Prof. dr. Nejc Šarabon je dekan Fakultete za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem, lastnik in direktor podjetja S2P, znanost v prakso, d. o. o. in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju v InnoRenew CoE. Končal je dva dodiplomska študija (je diplomirani fizioterapevt in  univ. profesor športne vzgoje) in doktoriral iz kineziologije. Pri svojih raziskavah se osredotoča predvsem na gibalne sposobnosti in živčno-mišično upravljanje gibanja v povezavi s športno zmogljivostjo in zdravjem. Je mentor številnim mladim raziskovalcem v zasebnem sektorju in preko programa ARRS ter (so)avtor 129 izvirnih znanstvenih člankov, 24 preglednih in kratkih znanstvenih del ter 52 strokovnih člankov in RTV oddaj. Prizadeva si za spodbujanje znanstvenega napredka družbe in je (so)avtor 13 nacionalnih 4 mednarodnih patentov za inovacije na področju merilne tehnologije ter so-ustanovitelj številnih podjetji, ki se ukvarjajo s prenosom znanstvenega znanja v prakso. Redno sodeluje tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije, kar mu omogoča, da znanstvena spoznanja lahko prenaša v prakso. Prof. dr. Šarabonu so posebej pomembna vsestranska povezovanja – teorije in prakse, raziskav in razvoja, preventivnega delovanja in usposabljanja, akademikov in podjetij –, ki prinašajo dejanske učinke na zdravje celotne družbe.

 

Karen Gladović je zaposlena na Centru za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, svoj študij pa trenutno nadaljuje na doktorskem študiju Fakultete za Management v Kopru, kjer je izvoljena je v naziv predavateljice. Na Upravni akademiji je opravila strokovni izpit iz upravnega postopka in izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Udeležila se je usposabljanja s področja Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o davčnem postopku. Opravila je strokovno pripravništvo na Finančni upravi Republike Slovenije. Na trenutnem delovnem mestu predava in svetuje na področju pravic intelektualne lastnine. Na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije je opravila tudi strokovni izpit za zastopnike za znamke in modele.

 

Prijava na dogodek ni obvezna, boste pa z njo prejeli opomnik ter direktno povezavo na dan dogodka: 


18. februar 2021 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo