Predavanja na UPFM v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

14. 11. 2022 16.30 | Fakulteta za management, v živo

Predavanje 

  

doc. dr. Borut Kodrič

 bo v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

 na magistrskem študijskem programu druge stopnje v okviru predmeta Računovodstvo za management pri izr. prof. dr. Mateji Jerman, izvedel predavanje z naslovom

Celostni pristop k obvladovanju tveganj v kartičnem poslovanju

14. november 2022 | ob 16.30 | P6

Fakulteta za management UP

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah bomo na UP Fakulteti za management izvedli predavanje o pomenu obvladovanja tveganj na področju kartičnega poslovanja, pri čemer bomo na primeru priznanega slovenskega fintech podjetja pozornost posvetili predvsem mehanizmom za obvladovanje kreditnega tveganja.

Vse višja stopnja digitalizacije pomembno vpliva tudi na razvoj finančnega sektorja, pri čemer je razvoj novih produktov in storitev še posebej intenziven na področju plačevanja. Poleg vse večje konkurence na trgu plačilnih storitev ter vse bolj zahtevnih uporabnikov imajo nove tehnologije zagotovo ključno vlogo pri razvoju in rasti obsega vseh oblik digitalnega plačevanja. Med ključnimi trendi na področju kartičnega poslovanja v globalnem merilu velja vsekakor izpostaviti hitro rast segmenta obročnih kartic (angl. buy now, pay later), ki naj bi se po ocenah analitikov vztrajno nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Seveda pa dostopna, pogosto brezobrestna oblika kratkoročnega financiranja nakupov višjih vrednosti, ki jo je mogoče v celoti urediti na prodajnem mestu, lahko hitro spravi v skušnjavo potrošnika, ki se kasneje znajde v zagati zaradi težav s poravnavo svojih mesečnih obveznosti.

Finančne institucije se pred kreditnimi tveganji kartičnega poslovanja zavarujejo na različne načine, med katerimi so lahko tudi sofisticirani statistični modeli za ocenjevanja verjetnosti neplačila (angl. default) svojih (potencialnih) komitentov. In prav izzivom vzpostavitve primera takega modela, tako vsebinskim kot tehničnim, bomo pozornost posvetlili v okviru prihajajočega predavanja. 

Vabljeni, da se nam pridružite 14. novembra 2022, ob 16.30 v predavalnici P6 na UP FM, Izolska vrata 2, 6000 Koper.

Letošnji dogodek Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki poteka med 14. in 18. novembrom 2022, partnersko soustvarjajo številni deležniki, med podpisniki Skupne izjave pa je tudi UP Fakulteta za management. Podpisne slovesnosti se je udeležila dekanja UP FM, izr. prof. dr. Tatjana Horvat. Več o temu smo že pisali TUKAJ. Prav tako se bo dekanja UP FM udeležila otvoritve dogodka dne 14. 11. 2022.

Vabimo vas k obisku spletne strani Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2022 s predstavitvijo programa, dogodkov in vsebin, vezanih na tematiko tega Tedna. Prav tako vas vljudno pozivamo k izpolnitvi ANKETE.

Kaj je Teden ozaveščanja o prevarah?

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je svetovno priznan dogodek, ki strokovnjakom in skupnostim za boj proti prevaram ponuja priložnost, da se združijo in si ogledajo, kako daljnosežne so lahko posledice prevar ter kako skupaj izboljšati naše okolje in povečati ozaveščenost o prevarah. Teden prevar je ustanovilo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) leta 2000 kot dogodek, namenjen širjenju ozaveščenosti o prevarah. Celotedenska kampanja spodbuja javne uradnike, poslovne vodje, zaposlene in splošno javnost, naj proaktivno podvzamejo korake za zmanjšanje vpliva prevar s spodbujanjem ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram.

 

Doc. dr. Borut Kodrič je prodekan za izobraževanje na UP Fakulteti za management in kot predavatelj sodeluje pri izvedbi predmetov Poslovna matematika in statistika, Raziskovanje v managementu ter Statistika v ekonomiji in financah. Njegova raziskovalna področja so metodologije uradne statistike in financiranje terciarnega izobraževanja.

 

 

 

 

 


7. november 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo