Predstavitev delovanja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola

11. 12. 2023 8.30 | UP Fakulteta za management, INNOlab

Gost iz prakse 

  

mag. Iztok Škerlič

bo pri predmetu "UN Trajnostni projekti v podjetništvu" predstavil

"Predstavitev delovanja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – JZP Izola"

11. december 2023 | ob 8.30 | INNOlab

Fakulteta za management UP

Iztok Škerlič je magister podjetniških znanosti in univerzitetni diplomirani politolog, Univerze v Ljubljani. Vso svojo energijo preko podjetniških projektov usmerja v ohranjanje tako kulturne kot naravne dediščine slovenske Istre. Svoje talente je izpopolnjeval v Znanstveno-raziskovalnem centru pred in v okrilju Univerze na Primorskem, štiri leta je vodil Univerzitetni Inkubator Primorske, nato pa pot nadaljeval v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter kratek čas tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, kot vodja Skupnega tehničnega sekretariata čezmejnega programa Interreg Slovenija-Italija 2007-2013 s sedežem v Trstu. Leta 2016 je sprejel izziv vodenja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola. V času delovanja zavoda je s sodelavci in partnerji za občino pridobili več kot 10 MIO EUR evropskih sredstev za različne projekte, med katerimi so tudi komunalna opremljenost industrijske cone CMI vzhod v Izoli, preplastitev in osvetlitev kolesarske steze od meje s Koprom do Strunjana, uspešno so pridobili sredstva za delovanje Podporne točke za Evropsko strategijo za Jadransko-Ionsko makro-regijo (EUSAIR)  v letih od 2024 - 2027 ter še druge projekte v sodelovanju s Komunalo Izola ter Turističnim združenjem Izola. 

 

JZP Izola je bil ustanovljen z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih projektov s pomočjo evropskih sredstev in ustvarjanja okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitev ter zagon novih projektov za občane in podjetja. Zavod je podpisnik sporazuma o sodelovanju s Fakulteto za management pri razvoju podjetniškega izobraževanja, raziskovanja in podjetniških veščin ter podjetniške kulture. V tem obziru je  prof. dr. Mitja Ruzzier tudi član strokovnega sveta zavoda.

Prvi projekt Javnega zavoda pod okriljem Občine Izola je Strateški projekt EUSAIR Facility point financiran s strani Interreg V-B ADRION. To je projekt, ki želi olajšati delovanje Strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in uspešno vključevanje le te v specifične makroregionalne strategije s pravilno administrativno podporo, hkrati pa je posrednik med vsemi, ki sodelujejo v projektu (vir: https://www.izola.si/objava/551922).

V okviru predavanja bo gost podrobneje predstavil izbrane projekte JZP Izola, s katerimi spodbujajo podjetniško aktivnost v občini in tudi širše v regiji. 

Vabljeni, da se nam pridružite 11. decembra ob 8.30 v predavalnici INNOlab.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta UN Trajnostni projekti v podjetništvu na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Management. Predavanja izvaja izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar.

Vas zanima več o univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Management? Več o programu si preberite TUKAJ, prav tako vas vabimo na INDIVIDUALNO svetovanje glede izbire študijskega programa prve stopnje na UP Fakulteti za management. Pišite nam na pr@fm-kp.si

 


 

7. december 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo