Predstavitev kandidatke za dekanjo UP FM

19. 11. 2021 12.00 | Fakulteta za management, Koper, P6 in ZOOM

volitve dekana UP FM 

 

 

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve kandidatke za dekanjo

izr. prof. dr. Tatjane Horvat 

Predavalnica 6 | 19. november 2021 | ob 12:00

spremljajte predstavitev tudi preko ZOOM e-okolja

Fakulteta za management UP

 

Dr. Tatjana Horvat je ekspert iz področja računovodstva in revizije, za podjetja in javni sektor. V javnem sektorju je specializirana za finančni nadzor poslovanja izobraževalnih institucij. Je izredna profesorica za računovodstvo in revizijo in od leta 2003 z manjšimi prekinitvami delno zaposlena na UP Fakulteti za management. na omenjenih področjih je zelo aktivna na pedagoški, strokovni in znanstveni ravni v lokalnem in mednarodnem okolju.

Leta 2002 je doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kasneje pa se izobraževala še za pridobitev nazivov (licenc) "Državni notranji revizor" pri Ministrstvu za finance RS in "Preizkušeni notranji revizor" pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Kot "Državni notranji revizor" je registrirana pri Uradu za nadzor proračuna RS. Poleg tega ima tudi licenco "Preizkušeni računovodja".

Pri Ministrstvu za pravosodje RS je vrsto let članica komisije za preizkus znanja in strokovnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s področja ekonomija/finance, s področja vrednotenja podjetij in s področja forenzičnega preiskovanja gospodarskega poslovanja ter stečajev.

Kot predsednica komisije za ocenjevanje kakovosti letnih poročil v Sloveniji vrsto let s poslovnim medijem postavlja standarde za pravilno in transparentno poslovno i računovodsko poročanje v praksi velikih podjetij, bank in zavarovalnic ter šolskih javnih zavodov. Po njenih strokovnih priporočilih, ki jih objavlja in predava, deluje vrsta izobraževalnih zavodov in podjetij ter študentov in učencev pri različnih izobraževalnih organizacijah.

Z vidika zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja ter programov dela je revidirala mnoge šolske institucije, izobraževala njihov vodstven kader na področju javnih financ, kreirala vrsto strokovnih izobraževalnih programov s področja davkov, računovodstva in financ za poslovni svet, reševala javnofinančna vprašanj z občinami in ministrstvi, AJPES in FURS, s tujimi strokovnjaki pa pisala in opravila vrednotenja in cenitve različnih sredstev večmilijonskih vrednosti. Z ekspertizami je aktivna v raznih slovenskih in tujih podjetij ter institucijah (Avstrija, Rusija, Madžarska, Avstralija, Španija, Ukrajina, Azerbajdžan, ...).

V Cobiss je zapisana s številko 26373 z več kot 520 enotami, med katerimi so znanstveni članki s soavtorji iz celega sveta, strokovni članki, strokovne in znanstvene konference, mentorstva, monografije, predavanja v tujini in druga gradiva.

 

 

Kandidatka bo na predavanju predstavila sebe in svoj program dela, ki si ga lahko preberete tudi TUKAJ.

Predstavitev si lahko ogledate v živo v UP FM Predavalnici 6 ali v ZOOM e-okoljuZaposleni UP, ki želijo prisostvovati na predstavitvi preko zoom povezave se prijavijo s polnim imenom in priimkom, študenti pa preko univerzitetnega e-naslova (ime in priimek).

Za ostalo javnost naj udeleženci za vstop predhodno zaprosijo za geslo, in sicer preko e-naslova: aljaz.sulcic@fm-kp.si.

 

 


5. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo