Seminar: Odnos med inovativnim obnašanjem na delu in kreativnostjo

4. 5. 2023 17.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

SEMINAR

  

Na povabilo prof. dr. Anite Trnavčević in doc. dr. Boruta Kodriča in Katedre za raziskovalno metodologijo, UP FM bo

doc. dr. Grazia Garlatti Costa izvedla seminar z naslovom

Innovative work behaviour and creativity: measures and empirical evidence

ZOOM e-okolje | 4. maj 2023 | ob 17.00

 

Na povabilo prof. dr. Anite Trnavčević in doc. dr. Boruta Kodriča in Katedre za raziskovalno metodologijo, Univerze na Primorskem Fakultete za management bo 4.5.2023 ob 17.00 na ZOOM povezavi doc.dr. Grazia Garlatti Costa izvedla seminar z naslovom Innovative work behaviour and creativity: measures and empirical evidence. Vabimo doktorske študente, podoktorske študente in vse zainteresirane, da se udeležijo seminarja. Zanimiva bosta oba vidika – podjetniški in raziskovalni – empirični. Doc. Dr. Grazia Garlatti Costa prihaja iz Univerze v Trstu, ki je tudi članica Transform4Europe.

 

Kratek vsebinski opis seminarja

 

Seminar bo posvečen ključnim vsebinam, zajetim v literaturi managementa inoviranja, ki so bile deležne velike pozornosti s strani praktikov in raziskovalcev: inovativno obnašanje pri delu. V prvem delu seminarja bodo predstavljene teme in teoretične perspektive, ki jih uporabljajo raziskovalci. Drugi del seminarja bo posvečen analizi akademskih člankov in poročil povezanih z merjenjem obnašanja na delu in odnosa med inovativnim obnašanjem na delu in kreativnostjo.

 

Prosimo vas, da potrdite prisotnost do 24.4.2023 na e-naslov: anita.trnavcevic@fm-kp.si  


9. april 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo