Svetovni teden izobraževanja o financah

21. 3. 2023 12.00 | Fakulteta za management, v živo, Predavalnica INNOlab

Delavnice 


   

 

 

   

KAJ? Delavnice na UPFM v okviru Svetovnega tedna izobraževanja o financah (Global Money Week)

KJE? Na UP Fakulteti za management

KDAJ?  21. 3. 2023 ob 16.00 | 22. 3. 2023 ob 13:30 | 23. 3. 2023 ob 12.00

 

Splošno

Vsako leto konec marca po vsem svetu obeležujemo Svetovni teden izobraževanja o financah (Global Money Week), katerega namen je ozaveščanje o pomenu finančnega izobraževanja in spodbujanja finančne pismenosti otrok, mladostnikov in odraslih. Letos bo potekal med 20. in 26. marcem 2023 pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) na temo Načrtujte svoj denar, posadite svojo prihodnost (Plan your money, plant your future).

V izobraževalnem tednu s pestrim programom izobraževanj in delavnic sodeluje tudi UP Fakulteta za management. V sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah so vam na voljo spodnje delavnice.

O delavnicah

Osnove osebnih financ

Izvedba: torek, 21. 3. 2023 ob 16:00 | ZOOM

Izvajalka: asist. Barbara Švagan

Kratek opis: Delavnica, ki je namenjena mladim, predvsem dijakom, bo ponudila splošen pregled glavnih konceptov s področja osebnih financ. Dijaki bodo pridobili znanje s področja časovne vrednosti denarja, učinkovitega načrtovanja osebnih financ, varčevanja, investiranja in več. 

 ------------------------------------------------------------------

Osnove investiranja

Izvedba: sreda, 22. 3. 2023 ob 13.30 | ZOOM

Izvajalec: asist. Jan Frančeškin

Kratek opis: V zadnjih letih je bilo svetovno gospodarstvo pred veliko preizkušnjo. Priča smo bili globalni pandemiji COVID – 19, ki se je v letu 2022 prevesila v obdobje povišane inflacije. Prav povišana inflacija ter nizke obrestne mere na bančne depozite odpira vprašanja o investiranju v druge finančne instrumente, ki sicer prinašajo višjo donosnost, a tudi višje tveganje. Namen delavnice je prikazati osnove investiranja ter priložnosti in pasti, na katere morajo biti posamezniki pozorni. Delavnica je namenjena dijakom in študentom. 

 ------------------------------------------------------------------

Delavnica finančne pismenosti: Ekonomsko okolje in osebne finance

Izvedba: četrtek, 23. 3. 2023, med 12. in 16. uro | v ŽIVO | predavalnica INNOlab

Izvajalci: prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Igor Stubelj, izr. prof. dr. dr. Suzana Laporšek

Kratek opis: Delavnica finančne pismenosti bo namenjena upravljanju osebnih financ. V prvem delu bodo udeleženci spoznali dejavnike ekonomskega okolja, ki pomembno vplivajo na finance posameznika, ter trenutne ekonomske trende. V drugem delu se bo delavnica usmerila na področje upravljanja osebnih financ in bo skozi praktične primere obravnavala naslednje vsebine:

  • Osnovni koncepti s področja osebnih financ: finančni sistem, časovna vrednost denarja, cena denarja in obrestne mere ter razumevanje osnovnih konceptov kot so prihodki, stroški, dohodek, kapital, naložbe in tveganja in zavarovanja.
  • Osnove načrtovanja osebnih financ.
  • Upravljanje z bančnimi produkti kot so kreditne in debetne kartice, bančni računi, varčevalni računi in depoziti.
  • Upravljanje z dolgovi: Kakšne so oblike posojil? Kateri stroški nastanejo z zadolževanjem? Kako upravljati z dolgom?
  • Varčevanje in investiranje: V čem se razlikujeta? Katere so oblike varčevanja in investiranja in kakšne so njihove posebnosti? Kakšna tveganja prinašajo različne vrste naložb?

Urnik delavnice finančne pismenosti:

12.00 - 13.00 Ekonomsko okolje in finančne spodbude za zeleni prehod in digitalizacijo

13.00 - 14.00 Upravljanje z osebnimi financami - 1. del

14.00 - 14.30 Odmor za kavo

14.30 - 16.00 Upravljanje z osebnimi financami - 2. del

Delavnica je namenjena študentom in drugim odraslim.

Število mest je omejeno, zato se čim prej prijavite prek e-obrazca TUKAJ

Dogodek je organiziran v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, ki obsega tri pilotne projekte, osredotočene na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlageširše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. Cilj pilotnih projektov je opremiti študente s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0.

 

 


 

Vabljeni tudi k udeležbi drugih dogodkov, ki jih organizirajo partnerji Svetovnega tedna izobraževanja o financah:


 

 

 

 

 

 

14. marec 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo