Trajnostno poročanje: Med mitom in resničnostjo

14. 6. 2023 17.00 | UPFM | Predavalnica INNOlab

OKROGLA MIZA

 

 

 

     

KAJ? Okrogla miza na temo 

"Trajnostno poročanje: Med mitom in resničnostjo"

KJE? Fakulteta za management | INNOlab

KDAJ? SREDA | 14. junij 2023 ob 17.00 

 

O dogodku


Leta 2014 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije izdala Direktivo o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti, ki omogoča njihovo razkrivanje znotraj letnega poročila ali kot ločeno, samostojno poročilo. Skladno s tem je slovenski državni zbor marca 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in s tem uvedel novosti glede razkrivanja podatkov o nefinančnem poslovanju. Te veljajo za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa ter katerih povprečno število zaposlenih je na bilančni presečni dan večje od 500 in za vse družbe, ki so zavezane k pripravi konsolidiranega letnega poročila z več kot v povprečju 500 zaposlenimi na konsolidirani ravni. Sprejeta pa je že nova EU direktiva CSRD, ki bo bistveno povečala krog podjetij, ki bodo morala biti vključena v nefinančno poročanje. To so:

  • Podjetja, ki izpolnjujejo dva od treh kriterijev: imajo več kot 250 zaposlenih in/ali več kot 40 milijonov evrov prihodka in/ali več kot 20 milijonov evrov kapitala;
  • Vsa podjetja v EU, ki kotirajo na borzi, vključno z malimi in srednjimi (razen mikro podjetij).

EU torej hiti k sprejemanju novih zakonodajnih okvirjev, ki naj bi spodbudili prehod na popolnoma trajnosten in vključujoč gospodarski in finančni sistem v skladu z evropskim zelenim dogovorom in cilji ZN za trajnostni razvoj ter zagotovili, da so na voljo ustrezne javno dostopne informacije o tveganjih, ki jih vprašanja trajnosti predstavljajo za sama podjetja, ljudi in okolje. Kako pa je s tem v Sloveniji? Še posebej se postavlja vprašanje, kako se na te usmeritve EU odzivajo mala in srednje velika slovenska podjetja? Ali v tem prepoznavajo morebitne vire konkurenčne prednosti oziroma svojo vlogo družbeno odgovornega deležnika? Kje so ključni izzivi in kako jih je možno premostiti? Kakšna je pri tem vloga potrošnikov?

Na ta in druga sorodna vprašanja bomo poskusili odgovoriti v okviru okrogle mize z naslovom »Trajnostno poročanje: Med mitom in resničnostjo«. K sodelovanju v okrogli mizi želimo pritegniti predstavnike podjetij in predstavnike mladih, ki s svojim vedenjem, še posebej nakupovalnimi navadami, bistveno prispevajo k spodbujanju trajnostnega poročanja v podjetjih in drugih organizacijah.

Udeleženci okrogle mize bodo:

  • Polona Debeljak, magistrica managementa trajnostnega razvoja;
  • Mateja Trobec, magistrica managementa trajnostnega razvoja;
  • Larissa Muzica, magistrica ekonomike naravnih virov;
  • Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštituta.

Dogodek bo moderiral prof. dr. Roberto Biloslavo, programski direktor magistrskega študijskega programa druge stopnje Management trajnostnega razvoja.

Vas zanima več o magistrskem študijskem programu druge stopnje Management trajnostnega razvoja? Več o programu si preberite TUKAJ, prav tako vas vabimo na INDIVIDUALNO svetovanje glede izbire študijskega programa druge stopnje na UP Fakulteti za management.
Pišite nam na pr@fm-kp.si

 

Vabilo na dogodek 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

 


 

1. junij 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo