WEGREEN nacionalno usposabljanje na temo Krepitev vloge podeželskih žensk skozi zeleno socialno podjetništvo

27. 11. 2023 10.00 | UP Fakulteta za management

NACIONALNO USPOSABLJANJE IN

OKROGLA MIZA

  

 

Povezava v okolju Zoom dostopna TUKAJ

Meeting ID: 859 8224 8384

Passcode: 777721

 

10:00 - 11:30 Predstavitve povezane z gradivi WEGREEN na platformi TUKAJ

11:30 - 12:00 Odmor

12:00 - 13:00 Nadaljevanje predstavitev gradiv na platformi WEGREEN in razprava TUKAJ

 

Povezava v okolju Zoom TUKAJ

Meeting ID: 884 8458 4329

Passcode: 225259

 

Primeri dobrih praks in razprava

10:00 - 10:45 dr. Nataša Šink, BC Naklo

Predstavitev projektov povezanih z mladino na podeželju:

 • Junior Achievement: dijaki izdelajo podjetno idejo in jo v namišljenem podjetju tudi realizirajo (velikokrat so to kakšni živilski izdelki)
 • Girls go Circular: podjetne ideje vezane na krožno gospodarstvo

10:45 - 11:30 mag. Barbara Jernejčič Dolinar

Krepitev vloge podeželskih žensk skozi zeleno podjetništvo: Trajnostni in inovativni poslovni model. V splošnem velja, da se socialna podjetja/podjetniki lotevajo področij, ki za klasične podjetnike niso zanimiva, ker ne prinašajo visokih finančnih donosov. Lotevajo se tudi področij, ki jih država, ali pa lokalne skupnosti ne rešujejo ali ne vidijo, vsaj ne v zadostni meri, kot na primer:

 • problematika brezposelnosti (mladi, ranljive skupine),
 • kopičenje odpadkov in nevarnih snovi,
 • zdrav način življenja,
 • ustvarjanje različnih produktov ali storitev,
 • ohranjanje kulturne dediščine (trajnostni turizem).

Z različnimi oblikami organiziranosti socialnih podjetij želimo osvetliti vsa navedena področja trajnostnih in inovativnih poslovnih modelov.

11:30 - 12:00 Odmor

12:00 - 12:30 dr. Milojka Domajnko in Damjana Vizjak, Razvojna agencija Slovenske gorice, Lenart

Povezovanje in trženje lokalne ponudbe na primeru Zadruge Dobrina, z.o.o., so.p. in drugih primerov dobrih praks (npr. Ovtarjeva ponudba)

12:30-12:45 Sonja Petz, Rotunda Koper/predsednica Turistično kulturno športno društvo Pomjan (Društvo TKŠD Pomjan)

Opredelitve potreb žensk, ki živijo na podeželju. Predstavitev društva, projektov in aktivnosti Društva TKŠD Pomjan na raznih področjih vaškega življenja za dvig kakovosti bivanja prebivalstva v Pomjanu. Vloga žensk in delovanje žensk v tretjem življenjskem obdobju ter načrtovane nove aktivnosti in njihove usklajenosti z življenjem na podeželju.

12:45 - 13:00 Razprava

 

10:30 - 11:30 Predstavitev projekta WEGREEN in platforma: https://wegreen-elearning.bk-con.eu/login/index.php

11:30 - 11:45 Sonja Cergol, Kulturno društvo Alojz Kocjančič Puče – Koštabona

 

Prikaz aktivnosti in iz prakse na temo starejših žensk na šavrinskem podeželju - v Koštaboni. Predstavitev in oris dejavnosti delovanja žena na podeželju.

11:45 - 12:00 Razprava

12:00 - 13:00 Odmor

 

13:00 - 14:30 Multiplikativni dogodek z okroglo mizo na temo Ovire in izzivi delovanja podeželskih žena

Moderator: dr. Štefan Bojnec

13:00 - 13:10 Uvodni pozdrav in kratka predstavitev projekta WEGREEN

13:10 - 14:20 Predstavitev udeležencev in okrogla miza Ovire in izzivi delovanja podeželskih žena

Na okrogli mizi sodelujejo:

 • ga. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije
 • ga. Jožica Gričnik, Dopolnilna dejavnost na kmetiji in podpredsednica Zveze kmetic Slovenije
 • dr. Bojan Mevlja, UP FM Koper in Rotunda Koper
 • ga. Nina Kaličanin, Biotehniški center Naklo (projekt REWARD)
 • dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, Lenart
PODROBNEJE O OKROGLI MIZI SI PREBERITE TUKAJ.

 


 


 

23. november 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo