Delavnica: Izzivi družboslovnega raziskovanja

1. 2. 2023 10.00 | Fakulteta za management, v živo, Predavalnica INNOlab

Delavnica 


   

 

 

   

KAJ? Kako postaviti pravo vprašanje? Kako objaviti v ekonomskih in poslovnih revijah?

Ciljna javnost? Primarno za doktorske študente, mlade raziskovalce, podoktorande ter vso širšo javnost, ki jih tovrstna tematika organizirane delavnice zanima.

KJE? Na sedežu UP Fakultete za management | INNOlab

KDAJ? SREDA | 1. 2. 2023, od 10. do 14. ure (izvedba v slovenskem jeziku)

PRIJAVA? Do 27. januarja 2023

ODDAJ PRIJAVO

IZVAJALCA? Prof. dr. Štefan Bojnec in prof. dr. Anita Trnavčević

 

   

O delavnici

V okviru projekta Zelene, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) organiziramo vrsto različnih usposabljanj, delavnic in drugih oblik izobraževanj z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. Cilj pilotnih projektov je opremljanje študentov s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0.

PROGRAM DELAVNICE  VABILO

1. DEL: Kako spraševati?

Po zaključku izbire vrste instrumentov za zbiranje podatkov sledi bistveno vprašanje o vrsti uporabljenih vprašanj. Slaba vprašanja vodijo do slabe kakovosti podatkov in posledično so lahko interpretacije rezultatov celo napačne in ne le šibke. Prvi del delavnice je namenjen postavljanju pravih vprašanj. Udeleženci lahko prinesejo svoje delo ali druge primere, ki bodo podlaga za razpravo.

Delavnica je namenjena doktorskim študentom in vsem, ki jih tematika zanima.

2. DEL: Akademsko pisanje

V drugem delu delavnice bodo doktorski študenti, mladi raziskovalci, podoktorandi ter drugi zainteresirani pridobili nova znanja in vešcine akademskega pisanja za objavo znanstvenih člankov v mednarodnih ekonomskih in poslovnih revijah. Zagotovljeni bodo pomembni koraki in namigi za krmarjenje v procesu objave:

  • kako začeti s pripravo prispevka,
  • kateri so pomembni elementi za pristop, ki ga vodijo bralci in kaj iščejo uredniki,
  • izbiranje revij in postopek revidiranja.

Delili in razpravljali bomo o praksah in izkušnjah o strukturi vsebine, ki se navadno uporablja:

  • kako oblikovati glavno tezo, konstruirati tematske in razširjene okvire ter vsebino posameznih sklopov,
  • pisanje prvega osnutka, popravljanje in urejanje,
  • kaj revije iščejo, izbira revij in postopek revidiranja,
  • končne opombe in nasveti.

ODDAJ PRIJAVO do 27. januarja 2023

Delavnica bo potekala tudi ločeno v ANGLEŠKEM JEZIKU, vendar v online izvedbi v petek, 3. 2. 2023, od 10. do 13.15 ure. Več informacij TUKAJ.

Predavatelja

Prof. dr. Štefan Bojnec je redni profesor za ekonomijo in predstojnik katedre za ekonomijo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Kot raziskovalec in gostujoči profesor je deloval na več inštitutih in univerzah v več državah v Evropi, v ZDA in v Aziji. Njegova raziskovalna in pedagoška področja so: ekonomika podjetja, mednarodna ekonomija, teorija in analiza strukture trga, zgodovina ekonomske misli, ekonomska politika, sektorske ekonomike (kmetijstvo in okolje, turizem, energetika, izobraževanje in zaposlovanje, obramba in mir, druge industrijske in storitvene dejavnosti), regionalni razvoj in razvoj podeželja ter trajnostni razvoj gospodarstva.

Prof. dr. Anita Trnavčević je redna profesorica za management v izobraževanju in izredna profesorica za raziskovalno metodologijo v družboslovju. Proučuje edukacijske politike in marketizacijo izobraževanja. Kot nosilka in raziskovalka sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je zagovornica trajnostne rasti in razvoja ter kakovostnega in odgovornega javnega izobraževanja.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

 


 

 

10. januar 2023 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo