Delavnica o napotovanju delavcev na delo v tujino

21. 6. 2022 9.00 | Fakulteta za management, v živo, Predavalnica INNOlab

Delavnica 


 

 

 

     UP Fakulteta za management in Združenje delodajalcev Slovenije organizirata

KAJ? Delavnica o napotovanju delavcev na delo v tujino

KJE? Na sedežu UP Fakultete za management | INNOlab

KDAJ? TOREK | 21. junij 2022 ob 9.00

 

O delavnici

Napoteni delavec je oseba, ki je zaposlena v eni državi in je začasno napotena v drugo državo, v kateri dela za svoje podjetje/organizacijo. Tipičen primer napotovanja predstavlja podjetje, ki kot ponudnik storitev pridobi posel v drugi državi. Z namenom izvedbe tega posla podjetje svoje zaposlene napoti na delo v to drugo državo. Po izvedbi (zaključku) tega posla, kar lahko pomeni nekaj dni, mesecev, včasih leto, se zaposleni vrnejo v državo, v kateri “običajno” opravljajo delo. V Evropski uniji sodi področje napotovanja delavcev v širši kontekst ene izmed štirih temeljnih svoboščin notranjega trga – pravice do svobodnega opravljanja storitev. 

Napoteni delavci imajo pri opravljanju dela v tujini drugačne pravice kot v primeru opravljanja dela v domači državi; delodajalci so te pravice dolžni poznati in jih v praksi izvajati. Ker delovno-pravni položaj napotenih delavcev ureja tako domača zakonodaja kot tudi zakonodaja države, kamor je delavec napoten, je v praksi pri izvajanju vseh teh pravil veliko nejasnosti. Prav tako se porajajo številna vprašanja, kje sploh najti vse relevantne predpise.  

Namen delavnice je podati praktična priporočila delodajalcem v postopku napotovanja, to je od sprejema odločitve za napotitev delavca v tujino, preko opravljanja dela v tujini in vse do vrnitve nazaj domov v Slovenijo. Ker morajo delodajalci pri napotovanju poleg domače zakonodaje upoštevati tudi zakonodajo namembne države, se bomo v delavnici naučili tudi, kje najti vse relevantne pravne vire in ostale informacije, pomembne za napotovanje delavcev v tujino. Pri tem bo poudarek na napotovanju v države članice EU.  

Po končani delavnici bo predstavljen magistrski študijski program druge stopnje Pravo za management. Dogodek organizirata UP Fakulteta za management in Združenje delodajalcev Slovenije. Izobraževanje se bo izvedlo v okviru projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana. 

O predavateljici

Izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Raziskovalno je aktivna predvsem na področju delovnega prava in gospodarskega prava. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov. V lanskem letu je s soavtorji izdala monografijo z naslovom Napoteni delavci: med regulativo in prakso, ki je dostopna TUKAJ.

 


 

16. junij 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo