Dogodek ob Evropskem tednu trajnostnega razvoja

5. 6. 2019 15.30 | Pretorska palača Koper, sejna dvorana

Evropski teden trajnostnega razvoja  

 

 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem in študijski program Management trajnostnega razvoja

 

vabita

na dogodek v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja

VODENJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ - potreba ali ključna prednost sodobnega podjetja?

s predhodno predstavitvijo projekta

TRAJNOSTNA UNIVERZA

  

Koper | 5. junij 2019 | 15.30
Pretorska palača | Titova trg Koper | sejna dvorana

  

Program dogodka

15.30          Predstavitev projekta TRAJNOSTNA UNIVERZA

Nosilka projekta: doc. dr. Valentina Brečko Grubar

Projekt predstavljajo študentje programa MTR

Projekt Trajnostna univerza je bil zasnovan s strani študentk programa Management trajnostnega razvoja z namenom ugotavljanja, kako fakultete Univerze na Primorskem delujejo v skladu s trajnostnimi načeli. Preko popisa treh dimenzij iz definicije trajnostnega razvoja, je želja poudariti, da bi fakultete v lokalnem okolju morale predstavljati ključne akterke pri razvijanju in spodbujanju višje kakovosti življenja na vseh področjih s strokovnim prispevkom ter širjenjem zgleda kakovosti.

Cilj je torej opozoriti na pomen trajnosti v študijskem okolju in s predlogi še dodatno izboljšati našo univerzo.

 

16.30               Okrogla miza: VODENJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ – potreba ali ključna prednost sodobnega podjetja?

  • Kratek uvodni govor plenarne govorke dr. Darje PICIGA
  • Okrogla miza in diskusija

moderator: dr. Roberto Biloslavo

sodelujejo: Anita HORVAT (IRDO), dr. Darja PICIGA (MOP), Aleš K. KUSLAN (Ekvilib Inštitut), Andrej VELEC (Hidria d.d.), Boštjan PAVLIČ (Luka Koper d.d), predstavnik študentov programa MTR

 

O dogodku

Fakulteta za Management Univerze na Primorskem vseskozi spodbuja vključevanje strokovnjakov v dogajanje na fakulteti, prav tako prirejamo številne dogodke, s katerimi osvetljujemo aktualno dogajanje v družbi, znanosti, politiki ipd. Eden od načinov tovrstnega delovanja je tudi organizacija okroglih miz o aktualnih temah, ki zanimajo ne le študente, temveč tudi širšo javnost. Ker na Fakulteti za Management že nekaj let izvajamo edinstveni magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja, se želimo tudi letos aktivno vključiti v dogajanje v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja. Zato organiziramo okroglo mizo, na kateri bodo vabljeni gosti razpravljali o izzivih trajnostnega razvoja, s katerimi se danes soočajo v podjetjih v Sloveniji in po svetu. V razpravi bomo govorili o vlogi vodje za trajnostni razvoj v okviru strateškega vodenja podjetja, o kompetencah, ki jih ta oseba mora imeti, v čem se ta razlikuje od »klasičnega« vodje, in dotaknili se bomo tudi teme, kakšna je oziroma bi morala biti vloga visokošolskih ustanov pri razvoju tovrstnih kompetenc.

Ker je evropski teden trajnostnega razvoja res dobra priložnost, da o tej aktualni tematiki spregovorimo, verjamemo, da bo dogodek med javnostjo dobro sprejet in obiskan.

 

 

 

29. maj 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo