Gost iz prakse: Arbitraža kot način reševanja sporov

20. 5. 2021 13.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

gost iz prakse 

 

 

Mag. Marko Djinović

(vodja pravne službe GZS SI in Sekretar LAC) 

bo študentom pripravil predavanje

ARBITRAŽA KOT NAČIN REŠEVANJA SPOROV

 

ZOOM | 20. maj 2021 | ob 13:00

Predavanje bo izvedeno v angleškem jeziku

 

Mag. Marko Djinovič je generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS, direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega, pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR. Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja (Incoterms 2010, mednarodna prodajna, agencijska in distribucijska pogodba itd.).

 

Arbitraža postaja v Sloveniji in tudi širši regiji vse pomembnejši način reševanja sporov. Gost iz prakse bo predstavil pomen in delovanje arbitraže s poudarkom na institucionalnih arbitražah in arbitražnih pravilih UNCITRAL in arbitražnega centra v Ljubljani. Tako bodo študenti dobili vpogled v slovensko pravno okolje za mednarodno trgovinsko arbitražo in notranje delovanje arbitražnega centra v Ljubljani.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Legal Systems na dodiplomskem Univerzitetnem študijskem programu Management v angleškem jeziku, pri izr. prof. dr. Danili Djokič

 


12. april 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo