Gost iz prakse: Podjetniška Univerza

1. 3. 2022 16.30 | Fakulteta za management, Koper

gost iz prakse 

 

 

dr. Levin Pal
vodja skupine za zaščito in trženje IL na IJS 

bo študentom predstavil

PODJETNIŠKA UNIVERZA -

Kaj je izum, kako ga zaščititi in komercializirati (odcepljenim) podjetjem

UP FM  ǀ 1. marec 2022 ǀ ob 16.30

  

Dr. Levin Pal, diplomirani mikrobiolog (2007), doktor bioloških in biotehnoloških znanosti (2011) na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani je od leta 2012 zaposlen v Centru za prenos tehnologij in inovacij (http://tehnologije.ijs.si/) na Institutu "Jožef Stefan" (https://www.ijs.si/ijsw/IJS), kjer vodi skupino za zaščito in trženje intelektualne lastnine. Od leta 2015 je podpredsednik Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (http://www.si-tt.si/), v letu 2020 je postal Predsednik sektorske skupine BioChemTech projekta Enterprise Europe Network pri Evropskem svetu za inovacije in agenciji za mala do srednje velika podjetja (https://een.ec.europa.eu/).
 

 

 

Predavanje bo zaobjemalo definicijo in povzetek postopkov priprave, zaščite in trženja intelektualne lastnine na Javnih Raziskovalnih Organizacijah (JRO), ki vključujejo tudi licenciranje intelektualne lastnine tretjim osebam (podjetjem na trgu). Tretje osebe so lahko odcepljena podjetja, ki jih ustanovijo izumitelji sami. Na kratko bo predstavljenih nekaj primerov odcepljenih podjetij Instituta "Jožef Stefan". Poudarek bo na definiciji, kaj intelektualna lastnina je, in katere vse oblike intelektualne lastnine je še mogoče uspešno komercializirati poleg patentov ter katere vrste poslov še obstajajo poleg licenčnih poslov, v okviru katerih se intelektualna lastnina izkorišča in prenaša z JRO v podjetja.

 

Predavanje bo izvedeno na podiplomskem študijskem programu Management v okviru predmeta Podjetniška družba pri prof. dr. Mitji Ruzzierju.

 

 

25. februar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo