Gost iz prakse: Predstavitev Agencije za varstvo konkurence in zanimivih primerov iz prakse

18. 11. 2021 16.30 | Fakulteta za management, Koper, INNOlab

gost iz prakse 

 

 

Andrej Matvoz, univ. dipl. prav.

(direktor Javne Agencije RS za varstvo konkurence) 

bo študentom pripravil 

PREDSTAVITEV AGENCIJE ZA VARSTVO KONKURENCE IN ZANIMIVIH PRIMEROV IZ PRAKSE

 

INNOlab | 18. november 2021 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

 

Andrej Matvoz je diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru. Svoj mandat direktorja Javne Agencije republike Slovenije za varstvo konkurence je začel leta 2015. Pred tem je bil zaposlen na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot skrbnik pogodb v okviru javnih razpisov EU za sofinanciranje gospodarskih podjemov. Izkušnje s področja prava je nabiral tudi kot samostojni pravni svetovalec. V zadnjih letih se kot strokovnjak s področja konkurenčnega prava redno udeležuje javnih posvetov, delavnic in seminarjev s področja konkurenčnega prava tako doma kot tudi v tujini. V času njegovega mandata, kot direktor AVK je tudi okrepil ter aktivno sodeloval v oddelku za javno naročanje in zaščito javnega interesa v okviru AVK, ter uvedel mnoge dobre prakse na področju varovanja konkurence. Zavzema se tudi za prenovitev pravnega okvirja v smislu novega zakona za lažje, hitrejše in učinkovitejše varovanje konkurence. 

 

Gost iz prake bo predstavil Agencijo za varstvo konkurence (AVK), njene naloge in na kak način rešujejo zaznane nepravinosti na trgu. Predstavil bo tudi nekatere odmevne primere, ki so jih reševali v pretekosti in iz praktičnega vidika predstavil vsebino prava varstva konkurence pri predmetu Tržno pravo.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Tržno pravo na podiplomskem študijskem programu Pravo za Management, pri doc. dr. Benjamin Lesjak. 

 


12. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo