Gost iz prakse: Predstavitev blaginje kot ključne kategorije pri vodenju

11. 11. 2021 16.30 | Fakulteta za management, Koper, P9

gost iz prakse 

 

 

mag. Franci Cirkvenčič

bo pri predmetu "Vodenje" pripravil

Predstavitev blaginje kot ključne kategorije pri vodenju

P9 | 11. november 2021 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

 

Mag. Franci Cirkvenčič je dobitnik nagrade Srečko Kosovel za najboljše znanstveno magistersko delo na Univerzi na Primorskem (2015) 

 

 

Zgodovina in teoretična predstavitev pojma blaginja je eden ključnih dejavnikov in kategorij pri vodenju v vseh družbah. Z blaginjo povezani pojmi so subjektivna blaginja, materialna blaginja, zadovoljstvo z življenjem, kakovost življenja, sreča, dobro počutje. Za vse družbe je organizirano vodenje tisto, ki vodi k blaginji.

Predstavil bo lastni organiziran načrt za merjenje blaginje držav sveta

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta "Vodenje" na magistrskem podiplomskem študijskem programu Management, pri prof. dr. Maji Meško. V kolikor želite prisostvovati predavanju se obrnite na nosilca predmeta.

  


9. november 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo