Gost iz prakse: Predstavitev delovanja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola

6. 4. 2022 16.30 | Fakulteta za management, Koper

gost iz prakse 

 

 

mag. Iztok Škerlič
Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola 

bo študentom predstavil

delovanje Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola

 

UP FM INNOlab  ǀ 6. april 2022 ǀ ob 16.30

 

Iztok Škerlič je magister podjetniških znanosti in univerzitetni diplomirani politolog, Univerze v Ljubljani. Vso svojo energijo preko podjetniških projektov usmerja v ohranjanje tako kulturne kot naravne dediščine slovenske Istre. Svoje talente je brusil v Znanstveno-raziskovalnem centru pred in v okrilju Univerze na Primorskem, štiri leta je vodil Univerzitetni Inkubator Primorske, nato pa pot nadaljeval v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in kratek čas tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, kot vodja Skupnega tehničnega sekretariata čezmejnega programa Interreg Slovenijo in Italijo 2007-2013 s sedežem v Trstu. Leta 2016 je sprejel izziv vodenja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola, v okviru katerega vodi še slovenskega partnerja strateškega projekta podporne točke EUSAIR Facility Point.

 

V toku predavanja bo predstavil delovanje Podporne točke za Evropsko strategijo za Jadransko-Jonsko makroregiojo, ki se financira v okviru programa Interreg ADRION. V okviru slednjega se sofinancira tudi drugi zanimiv projekt, ki ga bo predstavil in sicer BLUEAIR – Jadransko-Jonska strategija pametne specializacije za modro rast in INHERIT- Strategije trajnostnega turizma za ohranjanje in valorizacijo obalne in pomorske naravne dediščine Sredozemlja. Spregovoril bo pa tudi o izkušnjah s prijavljanjem EU projektov in bil na voljo za vprašanja s strani študentov.

 

Predavanje bo izvedeno na podiplomskem študijskem programu Management v okviru predmeta Podjetniška družba pri izr. prof. dr. Tini Bratkovič Kregar.

 

29. marec 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo