Gost iz prakse: Uporaba IKT tehnologij in multimedije v visokem šolstvu

22. 2. 2022 13.00 | Fakulteta za management, Koper

gost iz prakse 

 

 

dr. Valerij Dermol
Digital Business Solutions d. o. o. in MFDPŠ 

bo študentom predstavil

UPORABA IKT TEHNOLOGIJ IN MULTIMEDIJE V VISOKEM ŠOLSTVU

digitalna pedagogika in kot orodje za povezovanje univerze z okoljem

 

UP FM  ǀ 22. februar 2022 ǀ ob 13.00

 

 

Predavanje bo izvedeno na dodiplomskem Visokošolskem študijskem programu Management v okviru predmeta Poslovna informatika pri izr. prof. dr. Viktoriji Florjančič.

 

20. februar 2022 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo