Gost iz prakse: Ali se teme okolja tičejo vseh nas?

15. 10. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gost iz prakse 

 

 

Urša Zgojznik 
predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja 

  

 

Naslov predavanja:

ALI SE TEME OKOLJA TIČEJO VSEH NAS?

 

 

Koper ǀ 15. oktober 2018 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B6 

 

 

Urša Zgojznik je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja. Društvu se je pridružila že ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije Očistimo Slovenijo, ki je takrat aktivirala 14 % prebivalcev Slovenije. V društvu se večinoma posvečajo projektom na področju preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanju z naravnimi viri. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste Europe. Sicer je profesorica matematike in pedagogike, človek z veliko zanimanji in trdno vero v boljši svet. Pri vseh stvareh, kamor vlaga znanje in čas, jo vodi načelo, da lahko vsak posameznik s pozitivno naravnanostjo in aktivnim delovanjem doda pomemben delež družbi. Ker je velika ljubiteljica narave, se je pridružila društvu z željo, da se področji ekologije in varstva narave dvigneta med pomembnejše skupne cilje ljudi.

 

Okoljevarstvo se zdi, da ne zanima prav veliko ljudi. Razlog najbrž tiči v tem, da se o tem začnemo množično pogovarjati šele takrat, ko imamo težave. Je mogoče v današnji družbi ignorirati okoljevarstvo? Zakaj okoljske tematike večine ljudi ne zanimajo? Kaj nas dela pasivne in kako se aktivirati? Kje in kako iskati rešitve? Kaj povedo odpadki o nas in ali je Zero Waste utopična misel? Izhodišča za razmislek o tem in še čem bo podala Urša Zgojznik na predavanju.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Zeleno gospodarstvo pri prof. dr. Robertu Biloslavu.

 

Naslovna fotografija: pexels.com.

8. oktober 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo