Gost iz prakse: Arbitration as a dispute resolution method

3. 1. 2017 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gost iz prakse 

 

 

mag. Marko Djinović, 
generalni sekretar Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije

 

  

 

Naslov predavanja:

ARBITRATION AS A DISPUTE RESOLUTION METHOD
(Arbitraža kot način reševanja sporov) 

 

Predavanje bo v angleščini. 

 

Koper ǀ 3. januar 2017 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B6

 

VABLJENI! 

 

Mag. Marko Djinović je direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR. Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja (Incoterms 2010, mednarodna prodajna, agencijska in distribucijska pogodba itd.). 

 

Arbitraža postaja v Sloveniji in tudi širši regiji vse pomembnejši način reševanja sporov. Gost iz prakse bo predstavil pomen in delovanje arbitraže, s poudarkom na institucionalnih arbitražah in arbitražnih pravilih UNCITRAL in arbitražnega centra v Ljubljani. Tako bodo študenti dobili vpogled v slovensko pravno okolje za mednarodno trgovinsko arbitražo in notranje delovanje arbitražnega centra v Ljubljani.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Business Transactions za Erasmus študente pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

29. december 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo