Gost iz prakse: Delovno okolje, ljudje in kadri - najpomembnejši dejavniki poslovanja v prihodnosti

9. 11. 2017 10.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5 A, mala predavalnica

gost iz prakse 

 

 

Timo Rozman,
vodja oddelka za kadre, splošne zadeve in IT v podjetju Incom, d. o. o. (Leone) 

    

  

 Naslov predavanja:

DELOVNO OKOLJE, LJUDJE IN KADRI:
NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK POSLOVANJA V PRIHODNOSTI

  

Celje ǀ 9. november 2017 ǀ ob 10.30
Fakulteta za management ǀ Ljubljanska cesta 5 A ǀ mala predavalnica

 

VABLJENI!

 

O predavatelju

Timo Rozman vodi Oddelek za kadre, splošne zadeve in IT v podjetju Incom, d. o. o.  Njegovo delovanja je vezano zlasti na področje iskanja in selekcije, zaposlovanja in upravljanja talentov, kadrovskih politik, izobraževanja in motiviranja zaposlenih, analitike in delovnopravne zakonske ustreznosti. Skrbi za to, da 400 ljudi deluje čim bolj učinkovito,  da so delovni procesi jasni in da so vanje vključeni najboljši in najprimernejši ljudje. Ima več kot deset let izkušenj iz prodaje, IT-ja ter dela z ljudmi. Razume in poskuša čim bolj povezati ljudi ter tehnologijo z namenom lažjega in uspešnejšega dela. V svoji karieri je opravljal in delal za večja in manjša podjetja, za korporacije in podjetja v družinski lasti v različnih industrijskih panogah. Mladim želi pomagati na začetkih kariernih poti z usmerjanjem, svetovanjem in predstavljanjem trendov.

O predavanju

Gost iz prakse bo v svojem predavanju predstavil tematike s področja kadrov, strateškega načrtovanja in trendov na tem področju ter razvoja novega izdelka. Fokus bo na domačem okolju Slovenije, predstavljeno bo delovanje »modernega« kadrovskega oddelka. G. Rozman bo govoril tudi o kompetencah prihodnosti, kam se obrača trg delovne sile, katere so trenutno največje potrebe, kaj želijo kadroviki ter kako lahko pomaga informacijske tehnologija (prediktivna analitika, BI). Izpostavljeno bo tudi razumevanje koncepta dela (ročno-konceptualno) in kako se spreminja s položajem v hierarhiji ter kakšni so izzivi, ki se pojavijo v tem kontekstu (načrtovanje, spremenljivost, mejna področja, prednostne naloge, ciljnost). Predstavljeno bo tudi nekaj izhodišč, kako izplavati iz »zahtevnih« problemov in nalog ter kako lahko študenti izkoristijo študij za pridobitev kakovostne zaposlitve.

Predavanje bo izvedeno pod okriljem projekta Nuvolak2 (Interreg Italia-Slovenija) pri predmetu Podjetniško delovanje, ki ga predava doc. dr. Jana Hojnik.

 

7. november 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo